Investeringsforeningen IA Invest, Afdeling Thygesen Global Stock Selection - Prospekt, dokument med central information og tegningsblanket

Udgivet den 16-04-2024  |  kl. 07:02  |  

Investeringsforeningen IA Invest har indledende tegningsperiode i følgende afdeling fra den 22. april til og med den 3. maj 2024:

Afdeling ISIN-kode Tegningskurs (franco)
Thygesen Global Stock Selection DK0062842134                     100,20

Betalingsdag er den 8. maj 2024, og første handelsdag er den 14. maj 2024.

Prospekt, dokument med central information samt tegningsblanket er vedhæftet denne meddelelse.

For yderligere information henvises der til henholdsvis foreningens og afdelingens hjemmeside www.iainvest.dk og  www.thygesencapital.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen


Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftede filer

IAI Prospekt_16-04-2024_clean inkl. SFDR IAI PRIIP KID Thygesen - DK0062842134 IAI Tegningsblanket Thygesen_clean

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk