ISS OVERBLIK Q2: Blandet regnskab med opjustering af vækstprognosen

Udgivet den 10-08-2023  |  kl. 06:35  |  
Arkiv: Foto

ISS har aflagt halvårsregnskab før tid onsdag aften. Her er de vigtigste punkter:

* Servicekoncernen meddeler onsdag aften, at den har til hensigt at sælge sine franske aktiviteter med undtagelse af nøglekunderne. Hensigten om frasalget skyldes, at den franske forretning ikke har været "tilfredsstillende" og har udvandet ISS' samlede marginer og vækst.

* Som følge af det forestående frasalg har ISS gennemført en nedskrivning af goodwill på 937 mio. kr. samt en nedskrivning af aktiver for 320 mio. kr. Samlet er der nedskrevet for 1257 mio. kr.

* Den organiske vækst blev på 10,4 pct. i andet kvartal, hvilket overrasker positivt i forhold til analytikerkonsensus på 8,4 pct. Til gengæld er salget i kr. en spids lavere end ventet.

* Af den organiske vækst på 10,4 pct. stammer 6 pct.point fra prisforhøjelser, hvoraf 3 pct.point er relateret til Tyrkiet.

* Driftsmarginen bliver i første halvår på 3,3 pct. eksklusive omkostninger relateret til den strategiske gennemgang af den franske forretning, der har påvirket marginen negativt med 0,2 pct.point. Uden den franske forretning, som ISS vil frasælge, lyder driftsmarginen på 3,6 pct.

* Bundlinjen viser et underskud på 555 mio. kr. efter skat, hvilket primært tilskrives nedskrivningerne relateret den franske exit på samlet set 1257 mio. kr.

* ISS har i Spanien underskrevet en kontrakt på at købe rengøringsselskabet Grupo Fissa, der lægger 1 pct. til indtægterne.

* ISS opjusterer forventningerne til den organiske vækst med henvisning til højere end ventet kundeaktivitet og dermed højere underliggende volumen.

* ISS venter nu en organisk vækst på 7-9 pct. mod tidligere ventet 6-8 pct.

Tabel over ISS' regnskab for første halvår af 2023:

Mio. kr. Q2 2023 Q2 2023(e) Q2 2022 H1 2023 H1 2023(e) H1 2022 FY 2023(e) FY 2022**
Omsætning 19.731 20.099 18.868 39.661 39.991 36.943 80.743 76.538
Organisk vækst i % 10,4 8,4 5,4 10,9 9,7 6,7 7,4 7,8
Driftsresultat før andre poster (EBITA)* -- -- -- 1250 1404 1061 3609 2847
Driftsmargin i % -- -- -- 3,2 3,5 2,9 4,5 3,7
Frie pengestrømme -- -- -- -1074 -- 644 3859 3333
Resultat efter skat -- -- -- -555 1449 919 2291 2136

* = inklusive omstrukturering.

** = Inkluderer ændring i landesammensætning. Chile inddraget i fortsatte aktiviteter.

(e) = estimater indsamlet af ISS blandt op til 13 analytikere.

ISS' forventninger til 2023:

Mia. kr. Q2 2023 Q1 2023 FY 2022
Organisk vækst i % 7-9 6-8 4-6
Driftsmargin i % 4,25-4,75 4,25-4,75 4,25-4,75
Frie pengestrømme Omkring 2 Omkring 2 Omkring 2

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Seneste nyheder