Jyske Bank Q4: Tilbagegang over en bred kam

Udgivet den 26-02-2019  |  kl. 09:05  |  

Jyske Bank præsenterede et regnskab for fjerde kvartal, der var lavere på de fleste poster, og selvom også omkostningerne var mindre, så var det ikke nok til at hindre en tilbagegang på bundlinjen for kvartalet på 279 mio. kr. til 501 mio. kr.

På årsbasis er billedet med den brede pensel det samme for hele året. Der er på bundlinjen tale om en tilbagegang på 643 mio. kr. til 2500 mio. kr.

Jyske Bank kom ud af fjerde kvartal af 2018 med et overskud før skat på 596 mio. kr. I samme kvartal året før havde banken et overskud før skat på 977 mio. kr.

Jyske Bank leverede i kvartalet nettorenteindtægter på 1371 mio. kr. mod 1537 mio. kr. i samme kvartal året før. Gebyrer og provisionsindtægter ramte 506 mio. kr. mod 654 mio. kr. i fjerde kvartal sidste år. Basisomkostningerne blev opgjort til 1326 mio. kr. og er i fjerde kvartal i år faldet til 1232 mio. kr.

Bankens basisresultat før nedskrivninger blev 636 mio. kr. mod 868 mio. kr. i samme periode året før. Nedskrivningerne endte på 29 mio. kr. mod en indtægt på 139 mio. kr.

Aktionærerne i banken kan notere et nettooverskud på 501 mio. kr. mod et overskud på 780 mio. kr. i det tilsvarende kvartal sidste år.

For hele 2018 landede banken et nettoverskud på 2,5 mia. kr.

Jyske Bank foreslår et ordinært udbytte på 6,12 kr. mod 5,85 kr. for 2017.

Jyske Bank sætter forventningerne til overskuddet efter skat i indeværende år til 2,0-3,3 mia. kr. Da banken har en målsætning om en forretning af den gennemsnitlige egenkapital på 6-10 pct.

Ved indgangen til 2018 lød forventningen 8-12 pct., og banken landede på 8,6 pct.

TABEL

Jyske Bank fjerde kvartal kvartal 2018:

mio. kr. Q4 2018 Q4 2017
Nettorenter 1371 1537
Nettogebyrer m.m 506 654
Kursreguleringer -49 38
Basisindtægter 1868 2194
Basisomkostninger 1232 1326
Nedskrivninger 29 -139
Basisresultat 607 1007
Res. f. skat 596 977
Nettoresultat 501 780

Forventninger til 2019

mia. kr. ved Q4
Resultat efter skat 2,0-3,3

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
10,05%
 
16/08/19

 
6,36%
 
14:06:01

 
4,32%
 
16/08/19

 
2,21%
 
14:06:01

 
0,16%
 
14:06:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder