Kapitalforhøjelse i TORM i forbindelse med levering af skib

Udgivet den 20-05-2021  |  kl. 07:30  |  

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 03 dateret 01. marts 2021 vedrørende købet af otte MR-produkttankskibe bygget i 2007-2012 fra Team Tankers Deep Sea Ltd. forhøjer TORM plc ("TORM") sin aktiekapital med 782.546 A-aktier (svarende til en nominel værdi af USD 7.825,46) som et resultat af leveringen af det tredie skib i transaktionen, MR-skibet Team Cavatina.

Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer eller andre. De nye aktier er tegnet til udligning af et tildelt lånebevis på USD 7,2 mio. udstedt i forbindelse med leveringen af skibet og svarende til USD 9,2 per A-aktie med en nominel værdi af USD 0,01 hver. Størstedelen af de udstedte aktier vil være underlagt en lock-up for en periode på 40 dage.

De nye aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i forhold til TORM fra udstedelsesdatoen. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq København den 26. maj 2021. De nye aktier kan handles frit på Nasdaq København, men visse overførselsrestriktioner kan være gældende i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning.

Efter kapitalforhøjelsen udgør TORMs aktiekapital USD 774.685,72 fordelt på 77.468.570 A-aktier a USD 0,01 hver, en B-aktie a USD 0,01 og en C-aktie a USD 0,01. I alt er der 77.468.570 stemmer knyttet til A-aktierne. B-aktien og C-aktien har specifikke stemmerettigheder.

KONTAKT TORM plc
Christopher Everard, General Manager, tlf.: +44 203 713 4561 Birchin Court, 20 Birchin Lane
  London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

 

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. TORM er børsnoteret på Nasdaq København og NASDAQ New York (symbol: TRMDA og TRMD). Selskabet har aktiviteter i hele verden. For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som mener, forventer, har til hensigt, skønner, forudser, planlægger, mulig, kan, kunne, afventer og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og alvoren af COVID-19, herunder dens indflydelse på efterspørgslen på olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

 

Vedhæftet fil

17-2021 - Kapitalforhøjelse i TORM i forbindelse med levering af skib - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler
11:36 Aktier/middag: Danske Bank brager op efter milliardudbytte - revanche til Novo og Zealand
11:01 Topdanmark: Topchef henter 5,4 mio. kr. på at sælge aktier efter udnyttelse af optioner
10:32 Danske Banks topchef: Mindre vigtigt om der kommer en eller to rentenedsættelser i år
10:21 Microsoft og Crowdstrike ramt af nedbrud: Aktierne falder i formarkedet
10:19 Pengeregn til Danske Bank-aktionærer - vil sende 27 milliarder tilbage
10:19 ECB's Simkus ser plads til to rentelettelser mere i år
09:59 Stort it-nedbrud rammer politi, lufthavne og medier verden over
09:28 Svensk entreprenør belønnes for stærkt andet kvartal
09:13 Aktier/åbning: Danske Bank belønnes for stærk bundlinje og udbytte - Mærsk sejler ned
09:10 Containerrateindeks sætter sig for anden uge i træk
08:55 Obligationer/åbning: Højere rente som ventet fra start