Ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Nilfisk-aktier

Udgivet den 18-03-2021  |  kl. 09:30  |  

I henhold til markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser Nilfisk at have modtaget følgende meddelelse om erhvervelse af Nilfisk-aktier:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne
a) Navn
 
Hans Henrik Lund
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling / titel
 
Administrerende direktør
 
b) Første indberetning / ændring
 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn
 
Nilfisk Holding A/S
b) LEI kode
 
529900FSU45YYVLKB451
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen /
Identifikationskode
 
Aktier
DK0060907293
b) Transaktionens art
 
Køb af aktier til markedspris
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er): DKK 172,95 pr. aktie

Mængde(r): 11.700
 
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
Mængde: 11.700

Pris: DKK 2.023.515 i alt
e) Dato for transaktionen
 
17. marts 2021
f) Sted for transaktionen
 
Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs)
 


Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Antonio Tapia
Head of Investor Relations
T: +45 2220 1218

Media Relations
Sara Westphal Emborg
Global Media Relations
T: +45 2222 8577 

Vedhæftet fil

08 Meddelelse_180321_Ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Nilfisk aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk