Meget tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2024 i Danske Andelskassers Bank

Udgivet den 23-05-2024  |  kl. 06:05  |  

Selskabsmeddelelse nr.08 / 2024 23. maj 2024

Danske Andelskassers Bank A/S' regnskab for 1. kvartal 2024 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 77,5 mio. kr. mod 66,9 mio. kr. i 1. kvartal 2023, hvilket er en fremgang på 15,9 %.

Basisindtjeningen steg med 20,7 % til 61,8 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod 51,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fremgangen skyldes i væsentlig grad de seneste års rentestigninger samt væksten i udlånet, som har resulteret i en stigning i nettorenteindtægterne til 127,2 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod 103,6 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nettogebyrindtægterne var i 1. kvartal 2024 på 67,1 mio. kr. mod 71,8 mio. kr. i 1. kvartal 2023. Faldet på 6,6 % skyldes primært afmatningen på boligmarkedet, herunder lavere indtægter fra formidling af realkreditlån. 

Omkostningerne steg med 3,3 % til 129,5 mio. kr. mod 125,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Sammenholdt med udviklingen i bankens forretningsomfang er der tale om et fald i de relative omkostninger.

I 1. kvartal 2024 var resultatet før skat påvirket af positive kursreguleringer på 24,0 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. i 1. kvartal 2023. Herudover var resultatet påvirket af fortsat lave nedskrivninger som i 1. kvartal 2024 var på 8,3 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Generelt ser vi stadig en robust kreditkvalitet hos bankens kunder, og nedskrivningerne i 1. kvartal 2024 afspejler således i væsentlig grad reguleringer af nedskrivningerne på eksisterende OIK-kunder.

Egenkapitalen blev forrentet med 11,2 % p.a.

Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til en basisindtjening i intervallet
225-265 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 225-285 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

"2023 var kendetegnet ved en stærk og meget tilfredsstillende vækst i bankens kerneforretning. En udvikling som er fortsat i 1. kvartal 2024. Det er især effekterne af rentestigningerne i 2023 og den positive udvikling i bankens udlån, som har ført til en stigning i renteindtægterne. Omvendt har vi set et fald i vores gebyrindtægter, som især skyldes den lave aktivitet på boligmarkedet. Selv om renterne nu ser ud til at falde, forventer vi ikke en væsentlig stigning i aktiviteten og dermed heller ikke en stigning i indtægterne.

Trods en lavere aktivitet ser vi en meget positiv vækst i det samlede forretningsomfang. Det er helt i tråd med et strategisk og vedholdende fokus på vækst, der bl.a. har ført til, at vi har åbnet de to nye rådgivningscentre i København Nord og Horsens, som begge er kommet godt fra start.

Vi ser en stærk sammenhæng mellem medarbejdertrivsel, en høj kundetilfredshed og en stigende vækst. Derfor er vi stolte over, at en måling af arbejdslysten i hele organisationen igen i 2024 viser, at vi har en arbejdslyst, som ligger over branchen.

Vi er glade for den positive udvikling og sammen med et solidt økonomisk grundlag, ser vi frem mod fortsat fremgang og vækst".

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2024:

Resultat før skat på 77,5 mio. kr. mod 66,9 mio. kr. i 1. kvartal 2023.Basisindtjeningen er steget med 20,7 % til 61,8 mio. kr. mod 51,2 mio. kr. i 1. kvartal 2023.Egenkapitalforrentning før skat på 11,2 % p.a.Høj kapitalprocent på 29,8 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,3 procentpoint. Overdækning til NEP-krav på 9,3 procentpoint. Nettogebyrindtægterne er faldet med 6,6 % til 67,1 mio. kr. mod 71,8 mio. kr. i 1. kvartal  2023.Udgifterne til personale og administration er steget med 3,3 %.Positive kursreguleringer på 24,0 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. i 1. kvartal 2023.Nedskrivninger på 8,3 mio. kr. mod 8,9 mio. kr.i 1. kvartal 2023.Stigning i udlånet på 6,9 % til 7.787 mio. kr. mod 7.285 mio. kr. pr. 31. marts 2023.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen
Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Delårsrapport 1. kvartal 2024 - Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer

08-2024 Selskabsmeddelelse - Delårsrapport 1. kvartal 2024 fra Danske Andelskassers Bank Delårsrapport 1. kvartal 2024 - Danske Andelskassers Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:53 Europa/aktier: Zealand og Carlsberg indtog top og bund i faldende Stoxx 600
17:17 Markedsoversigt: Zealand i rekord mens Carlsberg dykkede og renter faldt
17:03 Fredagens aktier: Vægttabshåb sendte Zealand i rekord i rødt marked anført af Carlsberg
17:02 Fredagens obligationer: Erhvervstillidstal satte dagsordenen på dag med rentefald
16:01 Amerikansk boligsalg tager mindre dyk
15:39 USA/åbning: Teknologi bag rød aktiestart - Nvidia trækker ned
15:16 Valuta: Euro svækket efter dyk i indkøbschefmålinger
15:15 Nyheder fra Carlsberg og Zealand flytter milliarder på børsen
14:37 USA/tendens: Små fald i vente fra start forud for indkøbschefmåling
14:17 Totalenergies og EnBW løb med projekter ved tysk havvindauktion - RWE trak sig
14:04 Total og EnBW løber med projekter ved tysk havvindauktion
13:06 Europa/aktier: Danske selskaber indtager top og bund i faldende Stoxx 600
12:59 Carlsberg ventes at komme tilbage med nyt bud på læskedrikkoncern vurderer finanshus
12:11 Carlsberg opkøbsplaner i Storbritannien vækker skepsis hos amerikansk storbank
12:10 Obligationer/middag: Forstærkede rentefald efter vigtige nøgletal
11:53 Aktier/middag: Zealand i rekord efter stærke data mens Carlsberg trækker ned
11:30 Carlsberg kan bringe kreditvurdering i fare med nye opkøbsplaner
11:00 Svitzer får sat kursmålet op med 14 pct. af Citi efter opjustering
10:35 Carlsberg aktie dykker 8 pct. efter afvist bud - analytikere peger på årsager
10:18 NKT køber portugisisk kabelproducent for 1,4 mia. kr.