MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 22-03-2021  |  kl. 10:38  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 15. marts - 19. marts 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 38.420 171,06 6.572.317
15. marts 2021
16. marts 2021
17. marts 2021
18. marts 2021
19. marts 2021
600
700
700
600
400
192,21
194,83
192,86
194,60
193,00
115.326
136.381
135.002
116.760
                                      77.200
Akkumuleret tilbagekøb i alt 41.420   7.152.986

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 15. marts - 19. marts 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 41.420 egne aktier, svarende til 0,532% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (15 - 19 March 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 21_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk