MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 26-04-2021  |  kl. 13:45  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 19. april - 23. april 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 51.120 177,16 9.056.270
19. april 2021
20. april 2021
21. april 2021
22. april 2021
23. april 2021
500
400
100
100
150
202,80
202,75
201,00
207,00
210,66
101.400
81.100
20.100
20.700
31.599
Akkumuleret tilbagekøb i alt 52.370   9.311.169

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 19. april - 23. april 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 52.370 egne aktier, svarende til 0,673% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (19-23 April 2021) MTHH Selskabsmeddelelse 27_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk