MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 10-05-2021  |  kl. 08:01  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 3. maj - 7. maj 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 53.470 178,66 9.553.192
3. maj 2021
4. maj 2021
5. maj 2021
6. maj 2021
7. maj 2021
300
300
300
400
500
225,92
234,67
232,50
230,75
230,00
67.776
70.401
69.750
92.300
115.000
Akkumuleret tilbagekøb i alt 55.270   9.968.419

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 3. maj - 7. maj 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 55.270 egne aktier, svarende til 0,710% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (3-7 May 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 31_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk