MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 17-05-2021  |  kl. 18:35  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 10. maj - 12. maj 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 55.270 180,36 9.968.419
10. maj 2021
11. maj 2021
12. maj 2021
500
700
800
234,49
227,72
232,63
117.245
159.404
186.104
Akkumuleret tilbagekøb i alt 57.270   10.431.172

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 10. maj - 12. maj 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 57.270 egne aktier, svarende til 0,735% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 32_aktietilbagekøbsprogram Appendix - Overview of transactions (10 May 2021 - 12 May 2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk