MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 18-01-2021  |  kl. 19:13  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 11. januar - 15. januar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 14.820 159,76 2.367.601
11. januar 2021
12. januar 2021
13. januar 2021
14. januar 2021
15. januar 2021
500
300
300
400
400
188,60
188,92
187,58
188,00
185,48
94.300
56.676
56.274
75.200
74.192
Akkumuleret tilbagekøb i alt 16.720   2.724.243

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 11. januar - 15. januar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 16.720 egne aktier, svarende til 0,215% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (11 January 2021 - 15 January 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 3_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder