MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 01-02-2021  |  kl. 08:24  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 25. januar - 29. januar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 20.120 164,23 3.304.227
25. januar 2021
26. januar 2021
27. januar 2021
28. januar 2021
29. januar 2021
800
1.000
1.000
1.200
600
177,20
173,50
169,96
168,75
166,64
133.504
172.050
168.350
191.424
98.448
Akkumuleret tilbagekøb i alt 24.720   4.068.003

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 25. januar - 29. januar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 24.720 egne aktier, svarende til 0,317% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 7_aktietilbagekøbsprogram Appendix - Overview of transactions (25 January 2021 - 29 January 2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder