NNIT A/S: 10/2020 Finansiel rapport for de første seks måneder af 2020

Udgivet den 13-08-2020  |  kl. 06:31  |  

NNIT A/S: 10/2020 Finansiel rapport for de første seks måneder af 2020

NNIT leverer et fald i nettoomsætningen på 4,7 % og en overskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 6,0 % i de første seks måneder af 2020

Resultatet i hovedtal for 2. kvartal af 2020:

Nettosætningen faldt med 5,7 % i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 2. kvartal 2019 drevet af et fald fra Novo Nordisk-koncernen på 26 % og et fald i enterprise segmentet på 10 %Nettoomsætningen fra life sciences Danmark og life sciences international steg med henholdsvis 22 % og 18 % mens det offentlige segment også havde stærk vækst på 12 %. Nettoomsætningen fra finanssegmentet faldt med 3,4 % mens entreprise segmentet faldt 10 % grundet udfasningen af Pandora-kontrakten Andelen af NNIT's omsætning fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen steg til 75 % i 2. kvartal 2020 fra 68 % i 2. kvartal 2019COVID-19 påvirkede hovedsageligt NNITs projektomsætning i april og maj mens væksten så ud til at vende tilbage til et normalt niveau i juniBruttomarginen var 13 % i 2. kvartal 2020 (13 % i 2. kvartal 2019). Marginen var påvirket negativt som følge af fald i nettoomsætningen fra Novo Nordisk-koncernen og Pandora og som følge af COVID-19. Dette blev delvist modvirket af omkostningsreduktionsprogrammet. En gennemgang og ændring af levetiden for en række aktiver havde en positiv påvirkning på 1,0pp for kvartalet (+0,4pp for hele året)Overskudsgraden før omstruktureringsomkostninger faldt til 5,4 %  i 2. kvartal 2020 fra 5,9 % i 2. kvartal 2019. Overskudsgrad efter omstruktureringsomkostninger var 3.6 %Periodens resultat var DKK 14m i 2. kvartal 2020 sammenlignet med DKK 34m i 2. kvartal 2019 som følge af restruktureringsomkostninger på DKK 13m samt negativ påvirkning of finansielle posterOrdrebeholdningen for 2020 var i begyndelsen af 3. kvartal på 2.507m, et fald på 8,1 % sammenlignet med samme tid sidste årForventninger til 2020:

Forventningerne til 2020 fastholdes:

Fald i nettoomsætningen på -4 % til -8 % i faste valutakurserOverskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 6-8 % i faste valutakurserInvesteringsniveau på 5-7 % af nettoomsætningen

Grundet den fortsatte usikkerhed omkring COVID-19-situationen foreligger der imidlertid en øget sandsynlighed for, at omsætningsvæksten og profitmarginen ender i den nedre ende af intervallerne for vores guidance.

Som følge af underliggende pengestrømme og NNITs stærke finansielle position har bestyrelsen besluttet at udbetale foreløbigt udbytte for 2020 på DKK 2,00 per aktie á nominelt DKK 10 svarende til DKK 49,2m

Per Kogut, Administrerende direktør, NNIT, kommenterer: "Jeg er tilfreds med vores resultater for kvartalet som er i overensstemmelse med vores forventninger på trods af COVID-19 og fald i omsætningen fra Novo Nordisk-koncernen og Pandora. Dette er muliggjort af stærk vækst fra andre life sciences-kunder som vokser 20 % samt implementering af omkostningsreduktionsprogrammet."

Telekonference
NNIT præsenterer resultatet for 2. kvartal 2020 den 13. august 2020 kl. 10:30 CET. Investorer kan lytte med via et link på www.nnit.com under menupunktet 'Investors - Events & presentations'. Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt ca. 1 time før telekonferencen.

Telekonference detaljer
Webcast link: https://nnit.eventcdn.net/2020h1/

Telekonference numre:
Danmark:                                     +45 45 7815 0110
Storbritannien:                           +44 333 300 9269
Sverige:                                         +46 850 558 357
USA:                                               +1 646 722 4956

Finanskalender 2020
17. august 2020                         Interim udbytte ex dividendedato
18. august 2020                         Interim udbytte skæringsdato for opgørelse
19. august 2020                         Interim udbytte betalingsdato
29. oktober 2020                      Delårsrapport for de første ni måneder af 2020

For yderligere information henvises til følgende kontakter
Investorer:
Jens Binger
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 9222
jblb@nnit.com

Medier:
Tina Joanne Hindsbo
NNIT Communications
Tel: +45 3077 9578
tnjh@nnit.com

Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

Vedhæftet fil

10 20200813 Company announcement Q2 2020_EN_v1

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder