Opjustering af forventninger til årets resultat.

Udgivet den 10-10-2020  |  kl. 15:43  |  

Nasdaq Copenhagen                                                                                                                                  

Silkeborg, den 10. oktober 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2020

Vedr.:            Opjustering af forventninger til årets resultat.

Selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har oplyst, at der pågår forhandlinger om transfer af kontraktrettighederne på Frederik Alves Ibsen med sigte på skifte til januar 2021.

Det er selskabets forventning, at disse forhandlinger vil resultere i en transferaftale, der vil være betinget af en række individuelle forbehold, som alle forventes afklaret inden årets udgang.

Såfremt ovennævnte transaktion realiseres vil selskabets resultatforventning i indeværende regnskabsår opjusteres til et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat i intervallet +15 mio. kr. til +20 mio. kr., mod tidligere et resultat i intervallet +5 til +10 mio. kr.

Der er i resultatforventningen fortsat en usikkerhed i forhold til rækkevidden af COVID-19. herunder den fulde effekt af statens hjælpepakker.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen                       Claus Christensen

Adm. direktør                      Økonomidirektør

Vedhæftet fil

8. Korrigeret resultat forventning 2020 (20201010)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk