Ordinær generalforsamling 2021 i NKT A/S

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 16:18  |  

Selskabsmeddelelse

25. marts 2021
Meddelelse nr. 4

Ordinær generalforsamling 2021 i NKT A/S

Torsdag den 25. marts 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 af den 3. marts 2021.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

Årsrapporten for 2020 med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om at der ikke udbetales udbytte.Selskabets VederlagsrapportMeddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, udvalg samt arbejdsudvalget i NKT Photonics for 2021.

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Karla Marianne Lindahl, Jens Maaløe, Andreas Nauen og Jutta af Rosenborg blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

Bestyrelsens bemyndigelser til at udstede nye aktier og til at udstede konvertible lån blev forlænget og forhøjet og dermed ændring af §§ 3 A, 3 B og 3 C.Mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger, og dermed ændring af § 5, stk. 8.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til tilbagekøb af egne aktier samt forslag til ændring af Vederlagspolitikken for NKT A/S blev vedtaget.

***

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand.

Formandens beretning og andre relevante dokumenter kan findes på investors.nkt.com/generalforsamling

Kontakt
Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654
Presse:                     Helle Gudiksen, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil

Ordinær generalforsamling 2021 i NKT

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder