Ordinær generalforsamling i North Media A/S fredag den 12. april 2024 - resumé

Udgivet den 12-04-2024  |  kl. 14:06  |  

Selskabsmeddelelse nr. 8-2024
12. april 2024

Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2023 blev godkendt.

I ledelsens beretning blev det bl.a. konstateret, at:

De finansielle resultater for 2023 var tilfredsstillende, da forventningerne til året blev nået med en samlet omsætning på 949 mio. kr., og et primært driftsresultat (EBIT) på 150 mio. kr. I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) faldt omsætningen 6% og overskudsgraden blev 19,6%. I forretningsområdet Digital Services steg omsætningen med 4%, mens overskudsgraden faldt til 6,3%. Omsætningen blev løftet af BoligPortal, mens den samlede indtjening faldt på grund af tilbagegang i Ofir og Bekey.  Årets resultat blev 264 mio. kr. mod 2 mio. kr. i 2022. Ekskl. værdipapirafkast blev årets resultat 117 mio. kr. mod 154 mio. kr. i 2022.I 2024 forventes koncernens samlede omsætning at blive 1.310-1.375 mio. kr. og EBITDA at blive 170-210 mio. kr., med et EBIT på 110-150 mio. kr. Last Mile (FK Distribution og SDR) forventer en omsætning på 1.145-1.195 mio. kr., et EBITDA på 175-205 mio. kr. og et EBIT på 127-157 mio. kr. Den stigende omsætning forventes drevet af SDR, mens EBIT forventes påvirket af afskrivninger relateret til købesummen for selskabet. Digital Services (BoligPortal, Ofir, Bekey) forventer en omsætning på 165-180 mio. kr., et EBITDA på 0-10 mio. kr. og et EBIT på -5 til 5 mio. kr. BoligPortal ventes at drive den øgede omsætning, mens strategiske investeringer i alle tre virksomheder ventes at påvirke både rentabiliteten og det primære driftsresultat (EBIT).

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om, at der udbetales et udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for 2023.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt: Ole Elverdam Borch, Richard Bunck, Ulrik Holsted-Sandgreen, Ulrik Falkner Thagesen og Ann-Sofie Østberg Bjergby.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev, som foreslået af bestyrelsen, genvalgt som selskabets revisor og blev ligeledes valgt som revisor til at afgive lovpligtig erklæring om Selskabets konsoliderede bæredygtighedsrapportering.

Efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Elverdam Borch som formand og Richard Bunck som næstformand.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Ole Elverdam Borch, der kan kontaktes på telefon +45 25 18 35 55.

Med venlig hilsen
North Media A/S

Ole Borch
Bestyrelsesformand


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk