OVERBLIK Novo Q4: Svag dollar gør ekstra ondt i skuffende regnskab

Udgivet den 01-02-2018  |  kl. 08:48  |  
Arkiv: Foto

Novo Nordisk klarede sig lidt dårligere end ventet på de overordnede linjer i fjerde kvartal, fremgår det af regnskabet for perioden torsdag morgen.

Samtidig ser forventningerne til indeværende år svage ud, i hvert fald når man måler i danske kroner - specielt fordi den amerikanske dollar er svækket tungt, hvilket rammer de rapporterede tal noget hårdere, end Novo tidligere havde regnet med.

Med i regnskabet var også meldinger om to udskiftninger helt i toppen af selskabet, hvor der kommer en ny bestyrelsesformand og finansdirektør til.

Novo Nordisk omsatte i fjerde kvartal for 28,0 mia. kr. mod ventet 28,5 mia. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Året før var omsætningen 29,6 mia. kr. i oktober, november og december.

Driftsresultatet (EBIT) landede på 10,1 mia. kr. mod ventet 10,4 mia. kr. blandt analytikerne og 11,2 mia. kr. i tredje kvartal 2016.

Resultatet er påvirket af valutamodvind - særligt som følge af en meget svækket dollar.

Bundlinjen viste et nettooverskud på 8253 mio. kr. mod analytikerforventningen på 8597 mio. kr. og et nettoresultat på 8699 mio. kr. i samme kvartal året før.

INSULINER SKUFFER - VICTOZA LEVERER STÆRKT

Omsætningen dækker over et stærkt salg af Novos mest sælgende enkeltprodukt, GLP-1-analogen Victoza, mens selskabets insuliner overordnet set skuffede - blandt andet Novolog og Tresiba, der var langt under forventningerne ifølge estimaterne fra Ritzau Finans.

Således leverede Novos moderne insuliner et salg på 10,4 mia. kr. i fjerde kvartal, mens analytikerne havde regnet med et salg på 10,9 mia. kr. på den post. Den nye generation af insuliner, der blandt andet omfatter Tresiba, solgte for 2363 mio. kr. mod ventet 2853 mio. kr.

Tresiba, der er udset som et fremtidigt vækstflagskib, stod isoleret set for et salg på 1880 mio. kr., mens analytikerne havde regnet med et salg på 2318 mio. kr.

Novolog, der er Novos næststørste enkeltprodukt, skuffede med et salg på 4568 mio. kr. mod ventet 5163 mio. kr.

Omvendt var der stærke takter for Novos nummer et - GLP-1-analogen Victoza - der klart overgik forventningerne med et salg på 6305 mio. kr. mod ventet 5563 mio. kr. blandt analytikerne.

- Salgsvæksten var primært drevet af North America Operations, som stod for 90 pct. af væksten (i hele 2017, red.). GLP-1-segmentets andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 11,8 pct. mod 9,7 pct. for et år siden, skriver Novo Nordisk i regnskabet.

SVAG DOLLAR RAMMER FORVENTNINGER I KRONER HÅRDT

På forventningsdelen præciserer Novo Nordisk sin prognose for 2018 i lokale valutaer, og målt i danske kroner ser en svag dollar ud til at gøre rigtig ondt på medicinalselskabet - også noget mere end tidligere ventet.

For 2018 venter Novo en vækst på 2-5 pct. i salget og en fremgang på 1-5 pct. i driftsresultatet opgjort i lokal valuta.

Der er tale om en præcisering af de foreløbige forventninger, der blev meldt ud i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal og som dengang lød på "en lav til medium encifret" vækst.

Forventningerne i kroner sænkes derimod som følge af valutamodvind. Salgsvæksten opgjort i kroner ventes nu at blive 7 pct.point lavere end i lokal valuta, svarende til mellem minus 5 og minus 2 pct.

Tidligere havde Novo ventet en negativ valutaeffekt på 3 pct.point.

Forventningerne til væksten i driftsresultatet i kroner er nu minus 9 pct. til minus 5 pct. efter en negativ valutapåvirkning på 10 pct.point mod tidligere ventet 4 pct.point.

ANALYTIKERESTIMATER LIGGER HØJERE

Forventningerne i danske kroner ligger under analytikerforventningerne til omsætningen og driftsresultat og også lavere målt på bundlinjen, selv om Novo forudser en stor gevinst på nettofinans.

- For 2018 forventer Novo Nordisk, at de finansielle poster (netto) vil beløbe sig til en gevinst på omkring 2,5 mia. kr., som delvist vil modsvare valutaudviklingens negative påvirkning på resultat af primær drift.

I faktiske tal venter Novo Nordisk ifølge Ritzau Finans' beregninger en omsætning i 2018 på 106,1-109,5 mia. kr. mod analytikerforventningen på 112,6 mia. kr. ifølge Ritzau Estimates.

Resultatet af primær drift forventes i størrelsesordenen 44,6-46,5 mia. kr. mod analytikernes forventning om 48,6 mia. kr., mens bundlinjen indikeres i et bredt interval på 36,7-39,2 mia. kr. mod estimeret 39,6 mia. kr. blandt analytikerne.

Investeringer i faste anlægsaktiver ventes at udgøre omkring 9,5 mia. kr., af- og nedskrivninger ventes at blive cirka 3 mia. kr., og de frie pengestrømme ses udgøre 27-32 mia. kr. Den effektive skattesats forventes at ligge i intervallet 20-22 pct., oplyser Novo Nordisk.

UDSKIFTNINGER I TOPPEN

Novo Nordisk oplyser desuden i regnskabet, at selskabet rokerer i både bestyrelsen og direktionen.

Medicinalselskabets bestyrelsesformand, Göran Ando, har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille i forbindelse med den ordinære generalforsamling i marts i år. Han foreslås afløst af Helge Lund, der i dag er menigt medlem af bestyrelsen.

- Bestyrelsen foreslår valg af Helge Lund som formand for bestyrelsen, først og fremmest på grund af hans omfattende erfaring inden for ledelse af globale virksomheder. Helge Lund anses desuden for at have de personlige kvalifikationer, der skal til for at være formand for bestyrelsen, skriver Novo Nordisk i regnskabet.

Samtidig oplyser Novo, at selskabets finansdirektør gennem mange år, Jesper Brandgaard, den 15. februar afløses af Karsten Munk Jensen, der i dag er direktør for Corporate Finance.

- Karsten Munk Knudsen blev ansat i Novo Nordisk i 1999 som økonom i NNIT og har siden varetaget forskellige økonomistillinger af voksende størrelse og kompleksitet i hele Novo Nordisks værdikæde. Fra 2010 til 2014 var han funktionschef for Finance & IT i Novo Nordisk Inc. i USA, og i 2014 blev han udnævnt til direktør for Corporate Finance i Novo Nordisk, skriver medicinalselskabet i sit årsregnskab.

Jesper Brandgaard vil i stedet fortsætte som koncerndirektør med ansvar for Biopharm og Legal Affairs, fortæller Novo Nordisk. Han vil fortsat være en del af direktionen i selskabet.

Tabel for Novo Nordisks regnskab for fjerde kvartal af 2017:

Mio. kr. Q4 '17 Q4 '17(e) Q4 '16 FY '18(e)
Omsætning 27.992 28.497 29.572 112.554
- Omsætning Diabetes 23.143 23.596 23.827 95.790
-- Omsætning Tresiba 1880 2318 1550 10.239
-- Omsætning Levemir 3346 3328 4084 11.680
-- Omsætning Novorapid/Novolog 4568 5163 5539 19.186
-- Omsætning Victoza 6305 5563 5397 22.793
- Omsætning Biofarma 4849 4788 5745 16.675
-- Omsætning Hæmofili 2750 2633 2821 8840
-- Omsætning Novoseven 2431 2195 2552 7114
Bruttoresultat 23.292 23.626 24.654 93.506
Bruttomargin (%) 83,2 83,1 83,4 83,4
Driftsresultat (EBIT) 10.047 10.385 11.206 48.611
Resultat før skat 10.571 10.981 10.942 50.471
Nettoresultat 8253 8597 8699 39.620

(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere inden regnskabet.

Novo Nordisks forventninger til 2018:

% Ved Q4 Ved Q3
Salgsvækst lokal valuta 2-5% lav til medium encifret
EBIT-vækst lokal valuta 1-5 lav til medium encifret
Salgsvækst i kr. lokal valuta minus 7 pct.point lokal valuta minus 3 pct.point
EBIT-vækst i kr. lokal valuta minus 10 pct.point lokal valuta minus 4 pct.point

/ritzau/FINANS

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder