Påbegynder anden fase af aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 11-05-2021  |  kl. 16:51  |  

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S - Påbegynder anden fase af aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt den 18. november 2020 har A.P. Møller - Mærsk A/S ("Selskabet") besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 10 mia. (ca. USD 1,6 mia.) og maksimum 1,79 mio. Aktier. Første fase, som startede den 1. december 2020 blev afsluttet den 29. April 2021. Markedsværdien af aktier købt i første fase udgjorde DKK 3,3 mia. Som meddelt den 5. maj 2021 vil den resterende del af programmet på DKK 6,7 mia. blive gennemført i én fase fra medio maj til ultimo september 2021.

Aktier købt i markedet vill blive gennemført som et Safe Harbour program i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 ("Safe Harbour Regulativet") som sikrer, at Selskabet, dets bestyrelse og Executive Board er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i aktietilbagekøbsperioden.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til et mandat givet til bestyrelsen af generalforsamlingen i 2021, der bemyndiger Selskabet til at erhverve egne aktier til en pålydende værdi, der ikke overstiger 15 % af aktiekapitalen til markedskursen gældende på tidspunktet for erhvervelsen med en afvigelse på op til 10 %.

Anden fase af programmet vil løbe fra 12. maj 2021 til ultimo september 2021. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 6,7 mia. Der vil maksimalt kunne erhverves 317.172 A-aktier og 1.240.540 B-aktier i tilbagekøbsprogrammets anden fase.

Selskabet har udpeget Morgan Stanley Europe SE som lead manager til anden fase af aktietilbagekøbet. Morgan Stanley Europe SE vil uafhængigt af Selskabet træffe beslutninger om aktiekøb og gennemføre disse inden for de aftalte grænser.

Forud for anden fase af aktietilbagekøbsprogrammet ejer Selskabet 157.296 A-aktier og 648.485 B-aktier, svarende til 4.02 % af aktiekapitalen. På Selskabets generalforsamling i 2021 blev det besluttet at annullere 131.186 A-aktier og 524.745 B-aktier. Disse aktier forventes at blive annulleret i uge 20 2021. Herefter vil Selskabet eje 0,77 % af aktiekapitalen.

Som tidligere meddelt er formålet med tilbagekøbsprogrammet at tilpasse Selskabets kapitalstruktur samt afdækning af forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer.

Vilkår

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på den handelsplads, hvor købet gennemføres.Det maksimale antal A- og B-aktier, som Selskabet må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor tilbagekøbet foretages, i løbet af de forudgående 20 børsdage.Det er hensigten, at A- og B-aktier erhverves i forholdet 20/80 svarende til den aktuelle handelsvolumen i de to aktieklasser.Selskabet opfylder sin oplysningspligt ved senest hver syvende handelsdag at offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysninger om de transaktioner, der er gennemført som led i aktietilbagekøbsprogrammet. A.P. Møller Holding A/S har forpligtet sig til at deltage i aktietilbagekøbsprogrammet ved løbende at sælge aktier i forhold til sin stemme- og ejerandel i Selskabet. A.P. Møller Holding A/S tilsigter at bibeholde sin ejerandel på 51,45 % A-aktier og 41,51 % af den samlede selskabskapital.

Side 1 af 2

Selskabet kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Selskabet offentliggør en selskabsmeddelelse på NASDAQ Copenhagen.

 

 

København, den 11. maj 2021.

 

Kontaktpersoner:

 

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

 

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse - Anden fase aktietilbagekøbsprogram IV

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk