Salg af Mærsk Olie og Gas A/S

Udgivet den 21-08-2017  |  kl. 08:41  |  

SELSKABSMEDDELELSE

 

 

 

A.P. Møller - Mærsk A/S - Salg af Mærsk Olie og Gas A/S

 

A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) har i dag indgået aftale om salg af Mærsk Olie og Gas A/S ("Maersk Oil") til Total S.A. for USD 7,45 mia. ved en kombineret aktie- og gældstransaktion.

Som vederlag modtager APMM en enterprise value pr. 30. juni 2017 på USD 7,45 mia. betalt med 97,5 mill. aktier i Total S.A. til en værdi af USD 4,95 mia. svarende til ca. 3,76 % af Total S.A. (efter udstedelse af aktier til APMM). Udover betaling i aktier overtager Total S.A. kortfristet gæld på USD 2,5 mia. via overførsel af gæld fra APMM til Maersk Oil. Total S.A. betaler en rente på 3 % p.a. af enterprise value fra 30. juni 2017 og frem til closing. Total S.A. overtager samtlige nedlukningsforpligtelser som pt. er opgjort til USD 2,9 mia.

Den kortfristede gæld vil blive tilbagebetalt til APMM i forbindelse med closing eller kort tid derefter og provenuet vil blive benyttet til at nedbringe gæld. Forudsat at nuværende investment grade niveau opretholdes, forventer APMM at udlodde en væsentlig del af værdien af Total S.A. aktierne til aktionærerne i APMM i løbet af 2018/19 som ekstraordinært udbytte, aktietilbagekøb og/eller udlodning af Total S.A. aktier.

Total S.A. vil opretholde Maersk Oils stærke position i Nordsøen med betydelige baser i København og Esbjerg og med Danmark som operationsbase for Total S.A.s samlede aktiviteter i Danmark, Norge og Holland.

Transaktionen er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder, herunder Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, konkurrencemyndigheder samt nødvendige hørings- og informationsprocesser med Total S.A.'s medarbejderrepræsentanter. Closing forventes at ske i 1. kvartal 2018. Opgjort pr. 30. juni 2017 udgør avancen for APMM efter skat USD 2,8 mia. En del af avancen indregnes løbende frem til closing og indregnes på closing.

Som følge af transaktionen bliver Maersk Oil omklassificeret til "aktiver, der besiddes med henblik på salg" i delårsrapporten for 3. kvartal 2017 for APMM. APMMs forventninger til 2017 forbliver uændrede med undtagelse af effekten af Maersk Oils omklassificering.

 

 

København, 21 august 2017

 

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf.: +45 3363 3106

Head of Corporate Communication, Energy Division, Louise Münter, tlf.: +45 3363 1912

 

  

 

 

Side 1 af 1

 

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse - Salg af Mærsk Olie og Gas AS.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder