Scandinavian Tobacco Group A/S: Iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram med en værdi på op til DKK 600 mio.

Udgivet den 10-03-2021  |  kl. 07:05  |  
Selskabsmeddelelse
Nr. 11/2021

 

København, 10. marts 2021

Iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram med en værdi på op til DKK 600 mio.

Bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S har besluttet at igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram.

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Koncernens kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forhold til Koncernens aktiebaserede incitamentsprogram. Bestyrelsen agter på generalforsamlingen i 2022 at fremlægge forslag om annullering af de aktier, der er ejet af selskabet, og som ikke skal bruges i forhold til incitamentsprogrammet.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra den 11. marts 2021 til senest den 28. februar 2022. Selskabet kan til enhver tid afslutte aktietilbagekøbsprogrammet. Scandinavian Tobacco Group vil købe egne aktier til en samlet værdi på op til DKK 600 mio. i overensstemmelse med EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, de såkaldte Safe Harbour-regler.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med selskabets nuværende vedtægter, der bemyndiger selskabet til at købe op til nominelt DKK 10 mio. egne aktier. På selskabets generalforsamling den 14. april 2021 vil bestyrelsen foreslå, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 100 mio. til DKK 97,5 mio. på grundlag af de egne aktier, selskabet har tilbagekøbt under det aktietilbagekøbsprogram, der blev orienteret om den 28. august 2020. Som følge af den foreslåede nedsættelse af aktiekapitalen vil bestyrelsen foreslå en ændring til den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier, således at bestyrelsen i perioden indtil den 26. marts 2025 er bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier op til samlet 10% af aktiekapitalen (i modsætning til nu som nævnt nominelt DKK 10 million) til en pris, der ikke afviger mere end 10% fra handelskursen på erhvervelsestidspunktet.

Før aktietilbagekøbet ejer Scandinavian Tobacco Group 3.234.248 egne aktier, hvilket svarer til 3,23% af aktiekapitalen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet kan Scandinavian Tobacco Group i henhold til den nuværende bemyndigelse erhverve op til i alt 6.765.752 aktier, hvilket svarer til  6,77% af den nuværende aktiekapital, til en samlet købspris på op til DKK 600 mio. Forudsat at de ovenfor nævnte forslag vedrørende nedsættelse af aktiekapitalen og en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier vedtages af generalforsamlingen, kan selskabet under programmet erhverve op til i alt 9.015.752 aktier, hvilket svarer til 9,25% af aktiekapitalen efter den foreslåede nedsættelse, til en samlet købspris på op til DKK 600 mio. Selskabet vil udsende opdateret information om  antal aktier, der kan erhverves under tilbagekøbsprogrammet, efter generalforsamlingen den 14. april 2021.

Scandinavian Tobacco Group har udpeget Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (Nordea) som lead manager for aktietilbagekøbsprogrammet. Nordea vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængigt af og uden involvering af Scandinavian Tobacco Group og gennemføre tilbagekøbet inden for de bekendtgjorde begrænsninger.

Aktietilbagekøb må ikke ske til en kurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen for den seneste uafhængige handel, og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på det handelssted, hvor købet finder sted.

Det maximale antal aktier, der kan købes på hver børsdag, må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen set over de 20 handelsdage forud for købsdatoen på det handelssted, hvor købet finder sted.

Scandinavian Tobacco Group vil ugentligt rapportere om transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,
telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,
telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 11 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk