Scape Technologies A/S halvårsresultat 2020

Udgivet den 27-08-2020  |  kl. 12:02  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 21/2020                                                                  Odense, 27. august 2020

 

Scape Technologies A/S halvårsresultat 2020

 

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det ikke-reviderede halvårsregnskab for 2020.

Halvårets resultater i sammendrag 

Regnskabet er stærkt præget af den midlertidige tilbagegang hos kunderne i bilindustrien p.g.a. Covid-19 og viser et fald i omsætningen i første halvår 2020 til 0,9 millioner kroner. Driftsunderskuddet er på 11,8 millioner kroner efter skat mod 6,9 millioner kroner efter skat i første halvår 2019.

Scape Technologies har i første halvår 2020 primært haft fokus på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler og Selskabet eksekverer i den nuværende situation fortsat og uændret på de planlagte produktforbedringer. Selskabet har tidligere i år indgivet to nye patentansøgninger på nye gribere, der sikrer større fleksibilitet og stabilitet ved opsamling af emner, det hidtil ikke har været muligt at opsamle med robotter.

I juni måned lancerede Selskabet som planlagt den første nye release af den nye brugervenlige software, der gør det langt enklere at implementere SCAPE Bin-Picking løsninger.

Forventninger til fremtiden
Selskabets p.t. største markedsområde er bilindustrien og den voldsomme omstilling, der sker i bilindustrien fra traditionelle biler til el- og hybridbiler i kombination med den store påvirkning på bilindustrien fra Covid-19, har medført en udskydelse af mange investeringsbeslutninger, som indtil videre har påvirket Selskabets salg i 2020 negativt.

Scape Technologies' indeværende regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020, forventes derfor stærkt påvirket af den midlertidige nedlukning af internationale kunders produktion, herunder primært den tyske bilindustri.

For 2020 forventes det samlede resultat at udvise en noget mindre omsætning og et større underskud end resultatet for 2019.

Selskabets ledelse har i lyset af Covid-19 krisen og dens store effekt på bilindustrien tilpasset Selskabets produkt- og markedsstrategi, således at Selskabet fremover sikrer sig adgang til flere markeder, herunder en kraftigere satsning på udvalgte segmenter i det store kinesiske marked.

Ledelsen arbejder på specifikke planer for at sikre tilstrækkelig finansiering til denne planlagte udvikling, vækst og drift ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse i indeværende år således, at selskabet kan realisere sine planer for dette og det kommende regnskabsår.

Som mellemfinansiering har selskabet til hensigt at gennemføre en kapitalforhøjelse i form af en rettet emission til markedskurs med et bruttoprovenu på DKK 3 mio., der tegnes af storaktionæren Max Auto Co Ltd., Hong Kong.

CEO Søren Bøving-Andersen udtaler: "Covid-19 har ramt os hårdt omsætningsmæssigt, men vi ser en uændret stor interesse for vores løsninger ikke mindst efter den vellykkede lancering af vores nye brugervenlige løsninger. Vores salgsstyrke er derfor - og på trods af udfordringerne på vores hovedmarked - meget travlt optaget med nye potentielle kundesager, dog primært sager, der optræder i kundernes 2021 budgetter."

 

t.dkk H1 2020 H1 2019 H1 2018 2019
Resultatopgørelse i hovedtal        
Omsætning (Group) 903 3.799 2.069           5.200
Nettoomsætning 11 3.799 2.069           2.281
Resultat før finansielle poster (9.206) (8.554) (7.946)      (15.539)
Resultat efter skat (11.826) (6.969) (6.699)      (23.930)
         
Balance i hovedtal        
Anlægsaktiver 8.308 5.779 4.357           7.561
Likvide beholdninger 1.405 6.154 31               544
Aktiver i alt 20.585 30.421 13.296         16.956
Egenkapital -4.043 24.562 -5.054           7.601
         
Egenkapitalforklaring        
Egenkapital primo                  7.601 31.531 (354)         31.531
Kapitalforhøjelser 0 0 7.492                  0  
Nettoresultat (11.826) (6.969) (6.699)   (23.930)
Egenkapital ultimo  (4.225) 24.562 (5.054) 7.601
         
Pengestrømme        
fra drift (4.273) (12.098) (7.163)      (12.937)
til investering (3.365) (1.849) (1.074) (7.687)
fra finansiering 8500 (671) 7.468              334
i alt 862 (14.619) (769) (20.290)
Likvider primo 544 20.773 1        20.773
Likvider ultimo 1.405 6.154 5.806              544
         
Aktierelaterede nøgletal        
Gns. antal aktier i periode 13.457.865 13.457.865 7.537.190 13.457.865
Antal aktier 13.457.865 13.457.865 7.697.190 13.457.865
Resultat efter skat pr. aktie (0,88) (0,51) (0,87)          (1,78)
Indre værdi pr. aktie (0,31)   1,82 (0,65) 0,56

 

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

 

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S, mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

 

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse_21_Halvårsresultat2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder