Selskabsmeddelelse nr. 03-2021

Udgivet den 07-04-2021  |  kl. 11:39  |  

NASDAQ Copenhagen A/S

                     

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                      7. April 2021                                                                                                     

SELSKABSMEDDELELSE NR. 03-2021  


Årsregnskabsmeddelelse SBS Group

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2020 til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 29. april 2021.

SBS Groups resultater i 2020 blev på linje med de senest udmeldte forventninger. Det frasolgte SBS Friction opnåede et rekordresultat, mens de fortsættende aktiviteter i SBS Automotive blev ramt af Covid-19, trods flere, gode strategiske og produktivitetsfremmende initiativer. Salget af SBS Friction har styrket gruppens finansielle struktur, men egenkapitalen er stadig negativ, og der er uændret fokus på at reducere gælden. 

Opgjort på sammenlignelig basis blev SBS Groups resultater som ventet med en proforma omsætning på DKK 593 mio. og et proforma driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA recurring) på DKK 48 mio. Resultaterne er beregnet, som om det frasolgte SBS Friction fortsat var en del af SBS Group.  Den rapporterede omsætning, som alene vedrører SBS Automotive, faldt 14% til DKK 455 mio. som følge af Covid-19 nedlukninger og faldende bilkørsel, hård konkurrence og pres på forsyningslinjer.  SBS Automotives driftsresultat før særlige poster (EBITDA, recurring) blev DKK 24 mio. mod DKK 41 mio. i 2019. Resultatet var påvirket af Covid-19 effekter og forskydninger i kunde- og produktmix. SBS Groups driftsresultat før særlige poster (EBITDA, recurring) blev DKK 10 mio. (DKK 29 mio. i 2019) efter stigende udgifter i moderselskabet, som følge af frasalget af SBS Friction. Resultatet efter skat af ophørende aktiviteter (SBS Friction) blev DKK 17 mio. mod DKK 15 mio. i 2019.  Årets resultat blev et underskud DKK -12 mio. (2019: Et overskud på DKK 5 mio.)  Pengestrømmene fra driften var positive med DKK 38 mio. (2019: DKK -74 mio.). 

KAPITALFORHOLD
Kapitalstrukturen er styrket efter salget af SBS Friction og produktionsejendommen i Svendborg for DKK 300 mio. (enterprise value). Aktiverne blev overdraget til den nye ejer, Brembo, den 7. januar 2021:

Hele provenuet fra salget er anvendt til at nedbringe gruppens gæld. Den nettorentebærende gæld var DKK 207 mio. i januar 2021 mod DKK 467 mio. ultimo 2020 og DKK 472 mio. ultimo 2019. Efter indregning af avancen fra salget var egenkapitalen i januar 2021 DKK -3 mio., mens egenkapitalen var negativ med DKK -155 mio. ultimo 2020 og DKK -145 mio. ultimo 2019.Finansieringsaftalen med koncernens banker løber uændret frem til 1. april 2022, dog er alle covenants midlertidigt suspenderet frem til 31. maj 2021.

    .. 2 ..


FORVENTNINGER TIL 2021
Forventningerne til omsætning og driftsresultat i 2021 vedrører alene SBS Automotive og moderselskabet Scandinavian Brake Systems, tilsammen SBS Group. Resultaterne i første halvår vil fortsat være præget af Covid-19, indtil Europa får bedre kontrol over pandemien. I andet halvår ventes bedre efterspørgsel, men også en fortsat konsolidering i markedet. Derfor er vi i gang med at udforske de muligheder, som det eventuelt vil give SBS Automotive. 

Fokus på større kunder i Europa og på at øge SBS Automotives andel af disse kunders indkøb. Vækst i salg af calipre med pantfrit koncept.Yderligere ekspansion i nye markeder i Mellemøsten og på Balkan.Omsætningen ventes at blive DKK 470-490 mio.Driftsresultatet (EBITDA recurring) ventes at blive DKK 20-25 mio. inkl. udgifter til moderselskabet. Avancen fra salget af SBS Friction på DKK 152 mio. vil indgå som "Resultat af ophørende aktivitet".

Bilag: Årsrapport 2020

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Mads Bonde, tlf. (+45) 96317600, mail: mb@sbs-group.dk

Vedhæftede filer

03-2021 Årsregnskabsmeddelelse SBS Årsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk