Softwareudvikleren Trifork skal være schweizisk

Udgivet den 08-01-2014  |  kl. 11:50  |  

Ledelsen og storaktionærerne i den aarhusianske softwareudviklingsvirksomhed Trifork er på vej til at afnotere selskabet fra børsen i København og fortsætte aktiviteterne i et nystiftet schweizisk selskab under navnet Trifork Holding AG. Manøvren kræver dog mere end 90 pct. af aktierne og stemmerne i selskabet.

Et schweizisk holdingselskab vil ifølge Triforks ledelse være mere attraktivt for internationale investorer og dermed give bedre adgang til ny selskabskapital. Det vurderes samtidig at give bedre mulighed for finansiering af nye internationale opkøb og skabe grundlag for, at koncernstrukturen kan ensrettes med organisationsstrukturen og forretningsprocesserne i koncernen.

- Alle internationale forretningsenheder rapporterer i forvejen til koncernledelsen i Schweiz, som fungerer som centrum for al international forretningsudvikling, uddyber Trifork i en meddelelse.

Alle aktionærer i Trifork tilbydes at ombytte deres eksisterende Trifork-aktier med aktier i det nye Trifork Holding - eller at sælge deres aktier mod en kontant betaling på 13,6 kr. per aktie.

Stifterne af Trifork Holding er de nuværende medlemmer af Triforks direktion samt formanden for bestyrelsen og enkelte større aktionærer. Trifork Holding ejer 66,87 pct. af aktierne i Trifork, men derudover har aktionærer med 13,91 pct. af aktierne givet tilsagn om aktieombytning, og dermed kontrollerer Trifork Holding reelt 80,78 pct. af aktierne i Trifork.

- Med baggrund i de nuværende vilkår og handel på NASDAQ OMX Copenhagen er det Ledelsens vurdering, at både aktionærer samt koncernen vil have en fordel af en afnotering på nuværende tidspunkt og en eventuel fremtidig notering på en international fondsbørs, skriver Trifork.

Aktien i Trifork er efter tilbuddet steget 16,4 pct. til kurs 13,5 kr., hvilket værdisætter selskabet til 243 mio. kr. De to største aktionærer i Trifork er Blackbird Holding ApS med en ejerandel på 32,0 pct. og Kresten Krab Thorup Holding ApS med en aktiebesiddelse på 22,0 pct. Ved udgangen af 2012 havde selskabet 960 aktionærer, og de 10 største besad 66,6 pct. af aktiekapitalen.

Trifork har hovedkvarter i Aarhus og en række kontorer rundt omkring i verden, blandt andet i Zürich.

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk