Spar Nord fastholder forventningerne på trods af mindre overskud

Udgivet den 29-10-2020  |  kl. 09:39  |  

Spar Nord har fortsat kunnet mærke effekterne af covid-19 i tredje kvartal, hvor banken har haft tilbagegang på bundlinjen sammenlignet med samme periode sidste år.

Overskuddet for perioden endte på 252 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end ved forrige regnskabsår, hvor det i tredje kvartal lå på 331 mio. kr.

En del af forklaringen på tilbagegangen skal findes i bankens nedskrivninger på udlån, som endte på 53 mio. kr. - til sammenligning var nedskrivningerne i samme periode sidste år på 9 mio. kr.

- Driftspåvirkning fra nedskrivninger i kvartalet kan udelukkende henføres til forøgelse af det ledelsesmæssige skøn vedrørende covid-19 med 65 mio. kr. til i alt 320 mio. kr., lyder det i regnskabet.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter endte på 391 og 300 mio. kr., hvor niveauet i perioden sidste år var på henholdsvis 402 og 315 mio. kr.

Dermed endte basisindtjeningen før nedskrivninger på 371 mio. kr. i tredje kvartal, hvor det i samme kvartal sidste år endte på 407 mio. kr.

- Med afsæt i et rekordhøjt forretningsomfang og en stigende privatkundeaktivitet er det lykkedes at fastholde nettorente- og gebyrindtægter på et uændret niveau, og kursreguleringerne ligger kun marginalt lavere som følge af den fortsat positive udvikling på de finansielle markeder, siger Lasse Nyby, administrerende direktør for Spar Nord.

Han uddyber, at det har været begrænset med kredittab for banken i tredje kvartal, men at der stadig er stor usikkerhed om de langsigtede økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Banken skriver i regnskabet, at forventningerne fra 9. september fastholdes.

Derved venter Spar Nord fortsat en basisindtjening før nedskrivninger på mellem 1000 til 1200 mio. kr. og et overskud på mellem 500 til 700 mio. kr. for hele regnskabsåret.

Tabel for Spar Nords regnskab for tredje kvartal af 2020:

Mio. kr. Q3 2020 Q3 2019 9M 2020 9m 2019 FY 2019
Netto renteindtægter 391 402 1186 1177 1573
Netto gebyrindtægter 300 315 918 935 1225
Basisindtjening før nedskrivninger 371 407 923 1085 1324
Nedskrivninger på udlån 53 9 287 10 22
Resultat før skat 318 397 636 1075 1302
Nettoresultat 252 331 507 876 1059

Spar Nords forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved Q3 2020 Før Q3 2020
Basisindtjening før nedskr. 1000-1200 1000-1200
Nettoresultat 500-700 500-700

/ritzau/FINANS

Frederik Kjærgaard Bonde

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder