Sydbank: Valutamodvind og svigtende rejselyst truer SAS efter svært år

Udgivet den 27-09-2022  |  kl. 07:30  |  
SAS

SAS, der mandag fremlagde hovedtal for november 2021 til august 2022 med et dundrende underskud, risikerer som næste udfordring at blive ramt af svigtende rejselyst hos de inflationsramte skandinaver. Samtidig presses SAS også af en rekordstærk dollar.

Det skriver Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, efter gårsdagens "sløje læsning" fra luftfartsselskabet.

Mandag offentliggjorde SAS nemlig tal for størstedelen af regnskabsåret i forbindelse med selskabets chapter 11-proces i USA. Heri fremgik det, at SAS i august havde et underskud på 760 mio. svenske kr., og at der for hele perioden var tale om et underskud på 6570 mio. svenske kr.

Samlet har selskabet i samme periode omsat for 24.596 mio. svenske kr.

Indtjeningstallene for august er "sløj læsning", skriver Jacob Pedersen.

- SAS taber 760 mio. svenske kr. i august, der traditionelt er en god sommermåned med rimelig høje indtægter for selskabet. Der er ikke fremlagt detaljer, der kan afkode, om hele tabet er relateret til den almindelige forretning, eller om noget skyldes omkostninger til chapter-11-processen eller valutakurstab, skriver han og tilføjer, at tab på valutakurser bestemt er muligt med den nuværende stærke dollar.

Dollarstyrkelsen i august vurderes i hvert fald at have kostet SAS 200 mio. svenske kr., fortsætter han.

Mere positivt er SAS' likvide beholdninger uændret fra niveauet i juli på 6,1 mia. svenske kr. Det vides dog ikke, om SAS har øget pengebeholdningen med frasalg, eller om der fortsat venter tilbagebetalinger af kompensationer til kunderne.

Til gengæld svinder egenkapitalen hastigt ind og tilbage står 529 mio. svenske kr.

- Der er en meget høj risiko for, at egenkapitalen er negativ, når årsregnskabet offentliggøres i slutningen af november, spår Jacob Pedersen.

Selv om efterårsferien nærmer sig, er optimismen i Sydbank begrænset.

- Forude venter et efterår, hvor passagerne måske nok har booket efterårsferien, men hvor rejselysten i øvrigt kan tage alvorlig skade af den høje inflation, der lige nu rammer europæiske og skandinaviske forbrugere og virksomheder hårdt, skriver Jacob Pedersen.

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Shares❯