Sydbanks delårsrapport - 1.-3. kvartal 2020

Udgivet den 28-10-2020  |  kl. 07:26  |  

Selskabsmeddelelse nr. 23/2020
28. oktober 2020

Sydbanks delårsrapport - 1.-3. kvartal 2020

Bedre indtjening end ventet løfter forventningerne til årsresultatet for 2020

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2020

Resultat på 573 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 6,4 pct. p.a. efter skat.Basisindtjeningen på 2.711 mio. kr. er 1 pct. lavere end i samme periode i 2019.Basisomkostningerne er 2 pct. lavere i forhold til samme periode i 2019 og udgør 2.046 mio. kr.Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 46 mio. kr. mod en indtægt på 49 mio. kr. i samme
periode i 2019.Samlet kreditformidling udgør 142,7 mia. kr. - en stigning på 1,5 mia. kr. i 3. kvartal 2020.Egentlig kernekapitalprocent er steget med 2,3 procentpoint i forhold til ultimo 2019 og er på 20,1 uden indregning af periodens resultat.

Vi tager nu en række initiativer for at styrke:

privatkundeforretningen - med købet af Alm. Brand Bank A/Sindtjeningen - med ændrede vilkår på indlånsprodukterdet nære - ved at udvide Sydbanks decentrale organisationSydbanks position - Danmarks erhvervsbank - gennem en omfattende kampagne.

Købet af Alm. Brand Bank A/S
Med købet af Alm. Brand Bank styrker Sydbank først og fremmest privatkundeforretningen og ikke mindst vores tilstedeværelse i hovedstadsområdet. Købet viser, at Sydbank ønsker at indgå i bank-konsolideringer mellem venligtsindede parter. Samtidig viser det også, at vi er interesserede i at indgå i visionære partnerskaber, der skaber værdi for kunderne og partnerne.

Ændrede vilkår på indlånsprodukter
Som følge af pengepolitikken i såvel EU som Danmark er der udsigt til, at det negative rentemiljø fortsætter i en lang periode. Dette presser bankernes indtjening. Sydbank vil fortsat yde god og værdiskabende rådgivning til kunderne, derfor er det nødvendigt at sikre, at udgiften vedrørende indlån ikke belaster banken. Vi tilpasser vilkårene for privatkundernes indlånskonti, således at privatkundernes mulighed for at have en indlånskonto på maksimalt 250.000 kr., der friholdes for negativ rente, reduceres til 100.000 kr. For erhvervskunder ændres rentesatsen på indlån fra -0,60 pct. til -0,75 pct. Dette svarer til en markedskonform løsning.

Udvidelse af Sydbanks decentrale organisation
Sydbank øger den lokale forankring og dermed nærheden til kunderne med en udvidelse af vores regionale tilstedeværelse. Vi går fra 9 danske områder til 12 danske områder, der samtidig styrkes med udflytning af unge kunder og med tilførsel af flere fagspecialister til hvert område.

Danmarks erhvervsbank - omfattende kampagne
Sydbank har store styrker på erhvervsområdet. Sammen med vores kunder vil vi i den kommende tid arbejde målrettet på at øge markedets kendskab til Sydbanks styrker og kompetencer. Sydbank - Danmarks erhvervsbank.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1.-3. kvartal:
-          Det er glædeligt, at resultatet for 3. kvartal er bedre end ventet tidligere på året. Vi kan derfor ændre forventningerne til årets resultat efter skat til nu at være i intervallet 700-800 mio. kr. Såvel handelsindtjeningen, basisomkostningerne som nedskrivningerne på udlån er landet bedre end forventet ved offentliggørelsen af seneste kvartalsrapport.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen om købet af Alm. Brand Bank A/S:
-          Vi glæder os over købet af Alm. Brand Bank og ser frem til overtagelse af aktiviteterne, der primært vil styrke Sydbanks privatkundeforretning. Købet, der bliver til gavn for kunderne, aktionærerne og medarbejderne, vil bidrage til eksekveringen af strategien - En stærkere bank.

Forventninger til 2020

Der forventes en betydelig negativ vækst i dansk økonomi i 2020.Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 700-800 mio. kr.Forventningerne til 2020 er som følge af coronakrisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.

        
Yderligere oplysninger
Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Kommunikationschef Louise Lillelund Degn-Ovesen, tlf. 61 20 48 04

Vedhæftede filer

FM 23 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen