Tivoli A/S - Årsrapport meddelelse for 2018

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 11:18  |  

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 behandlet og godkendt årsrapporten for 2018.

2018 i hovedtræk:

•En omsætning på 1.058,8 mio. kr. mod 938,5 mio. kr. sidste år (+13%)

•Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 222,1 mio. kr. mod 189,3 mio. kr. sidste år (+17%)

•Et resultat af primær drift på 131,1 mio. kr. mod 104,7 mio. kr. sidste år (+25%)

•Et resultat før skat på 120,6 mio. kr. mod 100,5 mio. kr. sidste år (+20%)

•Et resultat efter skat på 94,2 mio. kr. mod 78,5 mio. kr. sidste år (+20%)

•Et besøgstal på 4.854.000 gæster mod 4.377.000 sidste år (+11%).


"Resultatet før skat udgør 120,6 mio. kr. og er i overensstemmelse med den udmeldte opjustering jf. fondsbørsmeddelelse af den 15. august 2018, hvor Tivoli opjusterede forventningerne til årets resultat før skat fra niveauet 100-110 mio. kr. til niveauet 110-120 mio. kr.

Resultatet er steget med 20% i forhold til 2017. Den positive udvikling skyldes flere gæster i Haven, høj aktivitet i Salene samt Tivoli Hjørnet, som blev færdiggjort i november 2017. Det samlede gæstetal er steget med 11% i forhold til sidste år primært på grund af den nye sæson Vinter i Tivoli, flere åbningsdage samt en velbesøgt sommersæson, godt hjulpet af de mange jubilæumsaktiviteter, i modsætning til 2017, hvor sommersæsonen var negativt påvirket af det regnfulde sommervejr.

Det høje gæstetal, omsætningsudviklingen og det bedste resultat i Tivolis historie bekræfter, at Tivolis nuværende strategi om at være en helårsvirksomhed er lykkedes", siger adm. direktør Lars Liebst.


Forventninger til 2019

Vejret og andre udefra kommende begivenheder kan have stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udvikling i årets resultat. Omsætningen for 2019 forventes at blive på niveau med 2018. Tivolis resultat før ekstraordinære poster og før skat for 2019 forventes i niveauet 100 mio. kr. Årsagen til det lavere resultat skyldes implementeringen af det nye Tivolikort som regnskabsmæssigt behandles anderledes end årskortet jf. omtalen i årsrapporten.

Tivoli åbner for Sommer i Tivoli den 4. april 2019 kl. 11.


Med venlig hilsen

Tom Knutzen                     Lars Liebst


Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filer

Tivoli AS Årsrapport 2018 Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr2 - Årsrapport 15032019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
10:05:01

 
7,32%
 
10:05:01

 
2,96%
 
10:05:01

 
2,80%
 
10:05:01

 
0,71%
 
10:05:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder