Topdanmark opjusterer efter et forrygende første kvartal

Udgivet den 25-04-2019  |  kl. 12:40  |  

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af årets første kvartal med et nettooverskud på 439 mio. kr., hvilket var bedre end analytikernes forventninger.

Ifølge estimater indsamlet af Topdanmark selv lød medianestimatet blandt analytikerne på et overskud på 300 mio. kr. for årets første tre måneder. I samme periode af 2018 havde forsikringsselskabet et overskud på 267 mio. kr.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. Vi har fortsat præmievækst og kundetilgang på både privat-, erhvervs- og landbrugssegmentet og i første kvartal har vi set et fald i både bil og tyveriskader og et lavt niveau af vejrligsskader.

- Omvendt har vi haft lidt flere storskader, men samlet set har vi færre skadeudgifter end samme kvartal i 2018, siger Peter Hermann, administrerende direktør i Topdanmark, i en kommentar til regnskabet.

Det samlede investeringsafkast (afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser) blev negativt med 20 mio. kr., hvilket var lavere end forventningerne, der lød på 4 mio. kr. Samme kvartal i 2018 gav et underskud på den post på 45 mio. kr.

Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2333 mio. kr. mod ventet 2327 mio. kr. og 2273 mio. kr. i første kvartal sidste år.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 465 mio. kr. i kvartalet mod ventet 327 mio. kr. af analytikerne og 336 mio. kr. i samme kvartal året før.

FLERE PENGE I KASSEN

Det forsikringsmæssige nøgletal combined ratio (eksklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne - og derfor helst skal være lavt - landede i kvartalet på 87,3, mens der var ventet 88,6. Der blev nået 88,0 i samme periode sidste år.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

I forbindelse med regnskabet opjusterer Topdanmark de tidligere udmeldte forventninger til 2019, da nettoresultatet ses lande en kvart mia. kr. over det hidtil ventede.

Selskabet venter nu, at den modelmæssige resultatprognose - nettoresultatet, hvis en række forhold opfyldes - ender på 1250-1350 mio. kr. mod den tidligere forventning om 1000-1100 mio. kr. for hele året.

Combined Ratio, der stiller præmieindtægterne i relation til erstatningsudgifterne, ventes nu forbedret til 86-87 eksklusive afløbsgevinster fra den tidligere forventning om 89-90.

Tabel for Topdanmarks regnskab for første kvartal af 2019:

Mio. kr. Q1 19 Q1 19(e) Q1 18 FY 19(e) FY 18
Præmieindtægter, skade 2333 2327 2273 9316 9135
Forsikringsteknisk resultat 465 327 336 1439 1499
Investeringsresultat -20 4 -45 140 -79
Resultat skade 445 349 291 1586 1420
Resultat liv 111 53 44 212 228
Resultat før skat 564 385 344 1835 1702
Periodens resultat 439 300 267 1415 1331
Combined ratio ex afløb 87,3 88,6 88,0 87,8 87,5

(e) = medianestimat baseret på estimater fra op til ni finanshuse indsamlet af Topdanmark.

Forventninger til 2019*:

Ved Q1 19 Før Q1 2019
Præmiefremgang, skade Højere end i 2018 Højere end i 2018
Combined ratio ex afløb 86-87 89-90
Nettoresultat, mio. kr. ** 1250-1350 1000-1100 mio. kr.

* = Topdanmark oplyste 2. april, at en ændring i opgørelsen af volatilitetsjusteringen (VA) ville medføre en negativ påvirkning på investeringsafkastet på omkring 200 mio. kr. før skat i første kvartal af 2019.

** = Den modelmæssige resultatprognose viser, hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder