USA/T-bond: Renter steg kraftigt - lille rekyl onsdag - NY

Udgivet den 18-05-2022  |  kl. 06:32  |  

Mens der var fest i aktiemarkedet i USA tirsdag, så hældte investorerne omvendt obligationerne ud af porteføljen, hvilket her betød faldened kurser og stigende effektive renter.

Samtidig signalerede formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, at banken var kommet for sent i gang med sine rentestramninger, og det fik investorerne til at spekulere i yderligere stramninger i centralbankrenten.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation steg med 10 basispoint til 2,99 pct. Renten steg fra start tirsdag fra sin bund i 2,87 pct., mens netop 2,99 pct. var dagens top.

Onsdag morgen er den tiårige rente 2,98 pct. på T-bondmarkedet i Tokyo.

Det er 3 point over renten, da obligationsmarkedet i Danmark lukkede tirsdag.

Den toneangivende toårige amerikanske statsobligationsrente steg med 13 basispunkter til 2,70 pct.

Onsdag morgen forrentes den toårige T-bond med 2,68 pct. i Tokyo.

Med den udvikling er rentekurven fladet ud til 30 point mod 31 point mandag.

Udviklingen tirsdag var dirigeret af et aktiemarked i hopla, hvor risikoappetiten sikrede et plus på 2,0 pct., samtidig med at data fra USA's økonomi vidnede om fortsat højt aktivitetsniveau.

Desuden erkendte Jerome Powell, at Federal Reserve, Fed, set i bakspejlet har reageret for sent på den høje inflation, som senest i april blev målt til 8,3 pct., og det skubbede de korte renter yderligere op.

- Hvis Jerome Powell har ret i, at de har fejlet lidt og er kommet for sent i gang med renteforhøjelserne, så skal centralbankrenten højere op. Det vil presse den lange ende lavere i forhold til den korte ende, fordi det vil bremse væksten på sigt. Den korte rente kører derfor mere op end den lange. Det overrasker mig ikke med den reaktion tirsdag, kommenterer Lars Skovgaard Andersen, som er seniorstrateg i Danske Bank.

Handelen med rentefutures indikerer tirsdag en rente i udgangen af 2022 på 2,83 mod 2,73 pct. mandag.

Fra den amerikanske økonomi var nyheden tirsdag, at detailsalget i april udviklede sig næsten som forudset. Til gengæld blev marts-tallene revideret markant op.

Detailsalget steg med 0,9 pct. på månedsbasis i april, mens økonomer ifølge Bloomberg News ventede en stigning på 1,0 pct. Tallet for marts blev sideløbende sat markant op til en stigning på månedsbasis på 1,4 pct. mod tidligere offentliggjort 0,5 pct.

Med den tårnhøje inflation i USA - på et 40-årigt højt niveau - skabte fremgangen dog fortrøstning, især efter at den amerikanske økonomi i første kvartal faktisk bakkede med 1,4 pct.

- Detailsalget var godt, men spørgsmålet er, om det bare skyldtes, at varerne er blevet dyrere. Der er altså stadig skepsis. Det var dog bedre end et fald, mener Lars Skovgaard Andersen.

En anden måling tirsdag viste desuden, at den amerikanske industriproduktion steg med 1,1 pct. i april, hvilket var bedre end ventet af økonomerne, der ifølge Bloomberg News estimerede en stigning på 0,5 pct.

.\\˙ MarketWire

Flemming Kruhøffer

Tags:  Bonds❯  Market Close❯  USA❯