Fritagelse for PAL-SKAT

Udgivet den 30-06-2015  |  kl. 13:11  |  

Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL.

Som udgangspunkt er disse personer PAL-pligtige til Danmark, men med en mulighed for at tilbagesøge den betalte PAL. Dette vil også være gældende, hvis personerne ikke anmoder om fritagelsen for PAL.

Hvordan opnås fritagelsen?

Den praktiske arbejdsgang for fritagelse er, at kunden ansøger om fritagelse for PAL hos SKAT. SKAT udsteder derefter en attest, som kunden skal aflevere en kopi af til Banken eller pensionsselskabet.

Attesten fra SKAT vil indeholde en dato for, hvornår fritagelsen er gældende.

Hvordan beskattes pensionsordningen ved ophør af skattepligt?

Ved fritagelse skal der foretages en opgørelse af PAL indtil fritagelsesdatoen. Denne periode dækker tidsrummet fra sidste finalafregning (udløb af PAL-året) indtil fritagelsesdatoen.

Beskatningen omfatter også optjent, men ikke tilskrevet afkast i perioden.

Uudnyttet negativ PAL samt 1982-værdi henstår på kundens pensionsordning for det tilfælde, at personen senere genindtræder i dansk skattepligt eller får sin ordning udbetalt.

Afregning af PAL overfor SKAT skal ske senest 3 dage efter modtagelsen af brevet fra SKAT.

I lyset af, at der ikke er tale om en endelig ”opgørelse” af kundens ordninger, men alene en afregning af PAL, sker der ikke yderligere beskatning.

Hvad sker der, hvis kunder vender tilbage til Danmark?

Genindtræden sker på kundens foranledning og ansvar. Banken har derfor intet formelt ansvar for selv at foranledige kundens genindtræden. Ved genindtræden skal der udarbejdes en opgørelse som periodiseres. Perioden løber fra tidspunktet for genindtræden af PAL-pligt til tidspunktet for finalafregningen.

Hvad kan PAL skattefritagelsen betyde for afkastet?

Opsparing af et depot på kr. 1.000.000 med 10% p.a. i rente

Efter             Depot med PAL skat       Depot uden PAL skat                        Forskel

10 år            kr. 2.349.899                    kr. 2.593.742                                   kr. 243.842

15 år            kr. 3.691.129                    kr. 4.177.248                                   kr. 486.118

20 år            kr. 5.851.192                    kr. 6.727.499                                   kr. 876.307

En forskel på 13,02%

Vi du høre noget mere om forvaltning af din pension med fritagelse af PAL skat, klik her.

Udgivet af: Draupnir