Fritagelse for PAL-SKAT

Udgivet den 30-06-2015  |  kl. 13:11  |  

Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL.

Som udgangspunkt er disse personer PAL-pligtige til Danmark, men med en mulighed for at tilbagesøge den betalte PAL. Dette vil også være gældende, hvis personerne ikke anmoder om fritagelsen for PAL.

Hvordan opnås fritagelsen?

Den praktiske arbejdsgang for fritagelse er, at kunden ansøger om fritagelse for PAL hos SKAT. SKAT udsteder derefter en attest, som kunden skal aflevere en kopi af til Banken eller pensionsselskabet.

Attesten fra SKAT vil indeholde en dato for, hvornår fritagelsen er gældende.

Hvordan beskattes pensionsordningen ved ophør af skattepligt?

Ved fritagelse skal der foretages en opgørelse af PAL indtil fritagelsesdatoen. Denne periode dækker tidsrummet fra sidste finalafregning (udløb af PAL-året) indtil fritagelsesdatoen.

Beskatningen omfatter også optjent, men ikke tilskrevet afkast i perioden.

Uudnyttet negativ PAL samt 1982-værdi henstår på kundens pensionsordning for det tilfælde, at personen senere genindtræder i dansk skattepligt eller får sin ordning udbetalt.

Afregning af PAL overfor SKAT skal ske senest 3 dage efter modtagelsen af brevet fra SKAT.

I lyset af, at der ikke er tale om en endelig ”opgørelse” af kundens ordninger, men alene en afregning af PAL, sker der ikke yderligere beskatning.

Hvad sker der, hvis kunder vender tilbage til Danmark?

Genindtræden sker på kundens foranledning og ansvar. Banken har derfor intet formelt ansvar for selv at foranledige kundens genindtræden. Ved genindtræden skal der udarbejdes en opgørelse som periodiseres. Perioden løber fra tidspunktet for genindtræden af PAL-pligt til tidspunktet for finalafregningen.

Hvad kan PAL skattefritagelsen betyde for afkastet?

Opsparing af et depot på kr. 1.000.000 med 10% p.a. i rente

Efter             Depot med PAL skat       Depot uden PAL skat                        Forskel

10 år            kr. 2.349.899                    kr. 2.593.742                                   kr. 243.842

15 år            kr. 3.691.129                    kr. 4.177.248                                   kr. 486.118

20 år            kr. 5.851.192                    kr. 6.727.499                                   kr. 876.307

En forskel på 13,02%

Vi du høre noget mere om forvaltning af din pension med fritagelse af PAL skat, klik her.

Udgivet af: Draupnir

Flere blogs fra Draupnir

01/02 Bliver din "lille" pension spist op af gebyrer - Tjen kr. 77.000 mere!
Hver eneste gang du skifter job, risikerer du, at du også er nødt til at skifte pensionsselskab. Hvis du lader din opsparing ligge i det gamle selskab, skal du være opmærksom på, at... Læs mere
30/06 Fritagelse for PAL-SKAT
Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL. Som udgangspunkt... Læs mere
10/11 Markedsrente vs. Gennemsnitsrente
Gennemsnitsrenteprodukter giver dig en forretning på selskabets gennemsnitlige forretning af investeringer. Heraf navnet. Gennemsnitsrenteprodukter er tit kædet sammen med en garanti. Det er en... Læs mere
10/11 Kan jeg selv investere min pension?
Ja. Hvis du ønsker, kan du selv bestemme, hvordan din pension skal investeres. Dette gælder dog kun for markedsrenteprodukter. Hvis din pension er i et pensionsselskab og ikke en bank, så sker det... Læs mere
10/11 Hvad må jeg investere i for pensionsmidler?
Der er rigtige mange aktiver, som du kan købe for dine pensionsmidler. Men du skal vide, at der ikke er frit valg. Skulle du komme til at købe et ikke godkendt aktiv for pensionsmidler, så kan det... Læs mere