Kan jeg selv investere min pension?

Udgivet den 10-11-2014  |  kl. 08:26  |  

Ja. Hvis du ønsker, kan du selv bestemme, hvordan din pension skal investeres. Dette gælder dog kun for markedsrenteprodukter.

Hvis din pension er i et pensionsselskab og ikke en bank, så sker det oftes via såkaldte "link" ordninger. De kan være udemærkede og beskytter dig som investor mod ikke at investere i produkter, som ikke er tilladt for pensionsdepoter. Dog skal du undersøge priserne inden du handler, idet kurtage kan være ret høj sammenlignet med, hvad du kender fra nettet.

Har du pensionen i en bank, så kan du typisk benytte bankens platform til din pensionsinvesteringer. Husk dog at tale med banken inden, om deres løsning beskytter dig mod ikke tilladte pensionsinvesteringer. Hvis ikke skal du være meget forsigtig. Investering i ikke tilladte prdukter kan resultere i, at det betragtes som utidig hævning og udløser 60% beskatning.

Du kan også vælge at benytte en rådgiver. Draupnir Advisors giver dig erne et uforpligtende bud.

Hvis du har en gennemsnitsrente ordning, og ønsker selv at styre dine investeringer, så kan du flytte ordningen til et markedsrenteprodukt. Men inden du gør dette, så bør du undersøge mht. eventuel mistet garanti og bonusrente.

Udgivet af: Draupnir