Forventede udbytter for 2018 for realisationsbeskattede afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

Udgivet den 13-12-2018  |  kl. 12:00  |  

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt acontoudbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året.

I de realisationsbeskattede afdelinger, som ikke fremgår af skemaet, er forventningen, at der ikke udloddes for 2018.

De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling den 8. april 2019.


Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte i kr. pr. andel à 100 kr.
Nordea Invest Aktier DK0010250158 8,40
Nordea Invest Aktier II DK0015357065 25,10
Nordea Invest Basis 1 DK0016195860 0,20
Nordea Invest Basis 2 DK0016195944 1,00
Nordea Invest Basis 3 DK0016196082 3,60
Nordea Invest Basis 4 DK0060075893 2,70
Nordea Invest Danmark DK0010265859 17,70
Nordea Invest Danske aktier fokus DK0060012466 8,90
Nordea Invest Emerging Markets DK0010308170 10,00
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced DK0060950111 1,10
Nordea Invest Europa DK0010265693 4,10
Nordea Invest Europa Small Cap DK0015960983 20,00
Nordea Invest Europe Enhanced DK0060949964 1,40
Nordea Invest European High Yield Bonds DK0016306798 4,20
Nordea Invest Fjernøsten DK0010197839 3,70
Nordea Invest Fonde DK0060145183 1,10
Nordea Invest Global Enhanced DK0060949881 1,60
Nordea Invest Global Small Cap DK0016050974 1,10
Nordea Invest Global Stars DK0010301324 6,90
Nordea Invest Globale Aktier Indeks DK0060451623 5,70
Nordea Invest Indien DK0060144962 10,10
Nordea Invest Japan DK0010112432 3,20
Nordea Invest Japan Enhanced DK0060950038 1,00
Nordea Invest Kina DK0060134302 5,10
Nordea Invest Klima og Miljø DK0060192185 3,60
Nordea Invest Lange obligationer DK0060187342 2,20
Nordea Invest Mellemlange obligationer DK0015168686 0,70
Nordea Invest Nordic Small Cap DK0015974695 17,40
Nordea Invest Nordic Stars DK0060095735 6,40
Nordea Invest North America Enhanced DK0060831451 2,20
Nordea Invest Stabile Aktier DK0060048304 7,30
Nordea Invest USA DK0010265776 40,40
Nordea Invest Virksomhedsobligationer DK0016015399 0,60


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

 

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
   

Eric Christian Pedersen
Direktør

 


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder