Årsrapporter 2018 for BankInvest foreningerne

Udgivet den 20-03-2019  |  kl. 13:00  |  

Copenhagen, March 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporterne for Investeringsforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BankInvest Select.

Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for den enkelte forening er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningernes hjemmeside www.bankinvest.dk.

Årsrapporterne vil blive fremlagt til godkendelse på foreningernes ordinære generalforsamling:


Torsdag den 25. april 2019 kl. 16.00, i den gamle Børsbygning,

Slotsholmsgade 1, 1217 København K


Spørgsmål til årsrapporterne kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets/forvalterens vicedirektør Henrik Granlund på tlf. nr. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen

BankInvests investerings- og kapitalforeninger


Ole Jørgensen                    Ingelise Bogason

Bestyrelsesformand            Næstformand


Vedhæftet fil

Kap.fore. Select Årsrapport 2018

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder