Ændring af bemyndigelse i sager om skattefri aktieombytning

Udgivet den 25-04-2001  |  kl. 12:06  |  

Ligningsrådet har bemyndiget told- og skatteregionerne henholdsvis Told- og Skattestyrelsen til at træffe afgørelse i visse sager om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13. Bemyndigelsen vedrører de sager, hvor der er givet tilladelse med 3 års ejertidsvilkår, og der nu anmodes om dispensation fra vilkåret med henblik på at foretage omstruktureringer efter fusionsskatteloven i holding- eller datterselskabet eller kapitaludvidelse i datterselskabet.

I sager, hvor der ønskes foretaget en spaltning af enten holding- eller datterselskab, og der er praksis for at tillade det ansøgte, kan told- og skatteregionerne træffe afgørelse. Det er en betingelse, for at told- og skatteregionerne kan give tilladelse, at ejertidsvilkåret overføres til de ved spaltningen fremkomne holdingsselskaber, henholdsvis gælder for de ved spaltningen fremkomne datterselskaber.

I sager, hvor der ønskes foretaget en tilførsel af aktiver fra datterselskabet til et tredje selskab, kan Told- og Skattestyrelsen træffe afgørelse, såfremt der er praksis for at tillade det ansøgte. Det er en betingelse, at ejertidsvilkåret bevares.

I sager, hvor holding- eller datterselskab ønskes fusioneret med et tredje selskab, eller holding- og datterselskab fusioneres, kan Told- og Skattestyrelsen træffe afgørelse, såfremt der er praksis for at tillade det ansøgte.

Sager, hvori der ønskes foretaget en udvidelse af aktionærkredsen i datterselskabet, ved at en eller flere eksterne investorer erhverver aktier i datterselskabet ved nytegning, kan behandles af told- og skatteregionerne, såfremt der er praksis for at give tilladelse hertil.

Det er en betingelse, at det af ansøger tilkendegives, at der ikke i den resterende del af 3 års perioden vil blive foretaget kapitalnedsættelse, samt at der ikke sker ændringer i vedtægternes udbyttebestemmelser, således at holdingselskabet får hele udbyttet eller en forholdsvis større del heraf.

Er denne betingelse ikke opfyldt, behandles sagen af Told- og Skattestyrelsen.

En tilladelse skal være betinget af, at holdingselskabet bevarer majoriteten af stemmer i datterselskabet, samt at ejertidsvilkåret videreføres i den resterende del af 3 års perioden.

Udlægningen finder anvendelse for sager, hvori der ikke er truffet afgørelse den 23. januar 2001. Cirkulæret træder i kraft den 26. april 2001.

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:10 DFDS melder om stigende fragtmængderne og flere passagerer i maj
09:41 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:33 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:29 Jyske Bank undrer sig over timing i GN's beslutning om nedskalering i del af forretningen
09:17 Aktier/åbning: Rockwool presses af sænket anbefaling - mindre aktie skydes ned med 40 pct.
09:02 Asetek får kæberasler af investorerne efter suspenderede forventninger
08:57 Obligationer/åbning: Renten dykker frem mod sprængfarlig cocktail af nyt fra USA
08:17 Aktier/tendens: Rockwool og Ørsted kan stjæle fokus efter anbefaling og Tesla-nyt
08:04 Tiltaget tysk inflation i maj bekræftes i endelig opgørelse
07:56 Investeringsøkonom om Asetek: Spænd sikkerhedsbæltet når handlen starter
07:47 Råvarer: Oliepriserne stiger på optimistiske efterspørgselsudsigter
07:30 Ørsted og Tesla går sammen om kæmpe "batteri" til lagring af grøn strøm
07:23 Asetek suspenderer forventningerne til 2024 efter skuffende kundetilbagemeldinger
07:06 Obligationer/tendens: Sivende renter i sigte før sprængfarlig cocktail af nyt fra USA
06:49 Mærsks asiatiske konkurrenter tager vand ind
06:34 Novos topchef i USA skal muligvis vidne i Senatet om høje medicinpriser
06:34 Rockwool får sænket anbefalingen til "hold" hos Carnegie
06:34 Asetek suspenderer forventningerne til 2024 efter skuffende kundetilbagemeldinger
06:32 Valuta: Dollar svækkes marginalt før inflationstal og rentemelding
06:32 Asien: Presset stemning frem mod amerikanske inflationstal og rentemøde