Ændring af indtægtskriterier for visse kontrakter

Udgivet den 16-09-2014  |  kl. 07:23  |  

I forbindelse med revision af årsrapporten for 2013/14 har selskabets nye revisor anbefalet ledelsen, at indtægter fra to indgåede aftaler i 2010 og 2012 bør indregnes som tilskud til udviklingsprojektet Solar Array Simulator i stedet for indregning efter produktionsmetoden. Selskabets ledelse er enig heri.   Efter produktionsmetoden indregnes omsætningen løbende i takt med færdiggørelsen, hvorimod tilskud til udviklingsprojekt indtægtsføres i takt med afskrivning af udviklingsaktivet, dvs. indtægtsførsel af tilskud påbegyndes først når udviklingsaktivet er klar til ibrugtagning. Udviklingsprojektet forventes afsluttet inden årets udgang og udviklingsaktivet forventes afskrevet over 10 år.   Ændringen af indregningen af de to ovennævnte aftaler er således udelukkende en udskydelse af indtægtsførslen til de kommende 10 år og ændringen har ingen likviditetsmæssig betydning, i det aftalernes betalinger er sket i takt med de i aftalerne fastsatte milestones.   Regnskabsmæssigt medfører ovenstående forhold ændringer til resultatopgørelse og balance for regnskabsårene 2010/11, 2011/12, 2012/13 og forventningerne til 2013/14.   Ændring af indregning af indtægter fra de to aftaler vil ske med virkning for regnskabsåret 2013/14, som også vil tage højde for justeringer til tidligere regnskabsår. Det betyder at pr. 1. juli 2013 reduceres egenkapitalen med 8,3 mio. kr. til ca. 35 mio. kr., passivposten ”Forudbetalinger tilskud” forøges med 8,9 mio. kr., igangværende arbejder for fremmed regning reduceres med 2,0 mio. kr. og aktiverede udviklingsomkostninger forøges med 2,6 mio. kr.   For regnskabsåret 2013/14 vil ændringen af indregningen af indtægter fra de to aftaler have en negativ indflydelse på såvel omsætning som resultat. Selskabet ændrer forventningerne til bruttoomsætningen til 17,8 mio. kr. (tidligere forventet 19-21 mio. kr.) og forventningerne til EBITDA til minus 3,4 mio. kr. (tidligere forventet positiv).   Ved samme lejlighed kan informeres om, at selskabet for det igangværende regnskabsår forventer en stor stigning i omsætningen, hvoraf en størstedelen allerede er ordredækket, samt et væsentlig forbedret resultat. For året 2015/16 forventes en yderligere stigning i såvel omsætning som resultat på EBIT niveau. Årsagen hertil er, at selskabets salgspipeline er flere gange større, end hvad vi har set over de sidste to-tre år, som har været præget af efterdønninger fra finanskrisen.   Om SSBV-Rovsing   SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et større internt udviklingsprogram for udvikling af nye produkter og efter erhvervelsen af et komplementært produktprogram fra det hollandske selskab Satellite Holdings B.V. (SSBV) besidder SSBV-Rovsing nu et næsten komplet produktprogram til test af satellitter.   Selskabets produkter giver mulighed for, at komplekse tests kan udføres på en standardiseret og automatiseret måde. Samtidig opfylder produkterne krav, som stilles af forskellige satellittyper. Produkterne har allerede været benyttet til at teste en lang række europæiske satellitter, og produkterne er nu klar til salg til det globale marked.   Den samlede produktpalette kan anvendes til at opbygge specialiserede testsystemer som f. eks.:          Power check-out equipment          Spacecraft interface simulators          Payload/system front-ends          RF suitcases          Instrument EGSEs          Avionics test beds          Real-time simulators   SSBV-Rovsing leverer endvidere software løsninger, herunder kritisk software samt uafhængig verificering og validering af kritisk software.   Endelig udvikler SSBV-Rovsing højpålideligt navigations- og positioneringssoftware.   SSBV-Rovsing yder også lokal ingeniørbistand inden for sine ekspertiseområder. Bl. a har SSBV-Rovsing nu i de sidste 12 år haft ansvaret for konfigurationskontrol af samtlige software systemer installeret på den europæiske rumbase i Kourou, Fransk Guyane. SSBV-Rovsing har også ansvaret for validering af on-board software, som udvikles til European Space Agency’s (ESAs) seneste videnskabelige satellit Bepi Colombo. Denne aktivitet udføres i Toulouse, Frankrig.   Kundegruppen udgøres primært af internationalt set førende rumfartskoncerner samt European Space Agency.   www.rovsing.dk   Yderligere oplysninger SSBV-Rovsing A/S, Søren Anker Rasmussen, Adm. direktør; Telefon: 4030 5450 www.rovsing.dkVedhæftede filer:Børsmeddelelse 181.pdf

Udgivet af: NPinvestordk