AGF A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 22-10-2020  |  kl. 15:36  |  

Aarhus, den 22. oktober 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 10/2020

AGF A/S - Forløb af ordinær generalforsamling


AGF A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag, torsdag d. 22. oktober 2020, jvf. dagsorden, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 8/2020 d. 29. september 2020.

Bestyrelsesformand Lars Fournais og økonomidirektør Dan Holt Jessen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport.

Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Ny vederlagspolitik for AGF A/S Koncernen blev vedtaget.

Lars Fournais, Jesper Ørskov Nielsen, Erik Meineche Schmidt, Uffe Jakobsen, Kim Larsen og Simon Francis Ratjen Schiølin blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ørskov Nielsen som næstformand.

EY blev valgt som revisor for selskabet.

_______
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700.

Med venlig hilsen
AGF A/S

Lars Fournais
Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 10-2020 Forløb af ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk