Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Udgivet den 26-02-2021  |  kl. 10:30  |  


Nasdaq Copenhagen A/S

26 februar 2021


Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes mandag den 22. marts 2021 kl. 15.00. Generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde.

Dagsordenen er som følger: 

Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportFremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemningGodkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsårValg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformandValg af revisorForslag fra bestyrelsenForslag om bemyndigelse til dirigentenEventuelt


Vestjysk Bank A/S

BestyrelsenVedhæftede filer

Bilag 1 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 Bilag 2 - Guide til elektronisk generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk