Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner

Udgivet den 22-01-2021  |  kl. 13:14  |  

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.

Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.

For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik, der blev vedtaget i 2020 og er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/overordnede-retningslinjer-for-selskabets-aflonning-af-bestyrelse-og-direktion/

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Kristian Villumsen
2 Årsag til indberetningen
a) Position/status President & CEO
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier
Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner
c) Pris og mængde Pris Mængde
0,00 61.041
d) Aggregerede oplysninger  
-        Aggregeret mængde 61.041 aktieoptioner
-        Pris DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2021-01-22, 12:00 UTC
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Anders Lonning-Skovgaard
2 Årsag til indberetningen
a) Position/status Executive Vice President & CFO
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier
Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner
c) Pris og mængde Pris Mængde
0,00 30.184
d) Aggregerede oplysninger  
-        Aggregeret mængde 30.184 aktieoptioner
-        Pris DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2021-01-22, 12:00 UTC
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Paul Marcun
2 Årsag til indberetningen
a) Position/status Executive Vice President, Growth
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier
Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner
c) Pris og mængde Pris Mængde
0,00 30.933
d) Aggregerede oplysninger  
-        Aggregeret mængde 30.933 aktieoptioner
-        Pris DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2021-01-22, 12:00 UTC
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Allan Rasmussen
2 Årsag til indberetningen
a) Position/status Executive Vice President, Global Operations
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier
Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner
c) Pris og mængde Pris Mængde
0,00 27.107
d) Aggregerede oplysninger  
-        Aggregeret mængde 27.107 aktieoptioner
-        Pris DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2021-01-22, 12:00 UTC
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Nicolai Buhl Andersen
2 Årsag til indberetningen
a) Position/status Executive Vice President, Innovation
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier
Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner
c) Pris og mængde Pris Mængde
0,00 15.643
d) Aggregerede oplysninger  
-        Aggregeret mængde 15.643 aktieoptioner
-        Pris DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2021-01-22, 12:00 UTC
f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
For yderligere information: Hannah Katrine Larsen, telefon 49 11 36 16.


For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Presse og medier
Dennis Kaysen
Director, Corporate Communication
Tlf. 4911 2608
Email: dkdk@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com


Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-01.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil

22012021 allokering af aktieoptioner

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk