Danske Andelkassers Bank fik historisk resultat i 2019

Udgivet den 28-02-2020  |  kl. 10:25  |  
Arkiv: Foto

Det blev et historisk godt år for Danske Andelkassers Bank (DAB), som i 2019 landede et resultat efter skat på 349 mio. mod 122 mio. året forinden. Det er det højeste overskud i bankens historie.

Det store overskud er blandt andet kommet i hus, fordi banken solgte 75 pct. af sit ejerskab af Sparinvest Holdings SE til Nykredit. Det gav banken et aktieudbytte på 177,3 mio. kr. efter skat.

DAB har ligeledes tjent bedre på gebyrer- og provisionsindtægter, da den post landede på 262,6 mio. kr. Det var 6,4 pct. højere end i 2018.

Netto rente- og gebyrindtægter blev samlet set for året 598 mio. kr. mod 576 mio. kr. året forinden.

Basisindtjeningen var 12,5 pct. højere i 2019 end året forinden og landede på 163 mio. kr., mens nedskrivninger på udlån blev 24 mio. kr. mod 8 mio. kr. i 2018.

Det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,2 pct. sidste år, hvilket banken vurderer som et fortsat lavt niveau.

- Tallene viser, at vi formår at drive vores bank mere effektivt. Det flugter med den kurs, som bankens bestyrelse og ledelse har udstukket. Et af de strategiske mål for banken i disse år er en sænkning af de relative omkostninger.

- Ved blandt andet at tilpasse og udvikle vores tilstedeværelse og organisation kan vi betjene kunderne bedre, og vi kan gøre det flere steder i lande, skriver bankens administrerende direktør, Jan Pedersen, i regnskabet, hvor han også kalder 2019 for et ekstraordinært år for banken.

DAB oplyser i regnskabet, at bestyrelsen "med baggrund i bankens ekstraordinære gode resultat i 2019" vil foreslå et udbytte på 0,56 per aktie, hvilket skal godkendes på den kommende generalforsamling. Det svarer til et samlet udbytte på 97,7 mio. kr., hvilket udgør omkring 30 pct. af årets resultat.

Banken har tidligere fastsat en udbyttepolitik, hvor der udbetales et udbytte i intervallet 30-50 pct. af årets resultat efter skat og efter renter til hybrid kernekapital.

For 2020 forventer DAB en basisindtjening på 135-175 mio. kr. og et resultat før skat på 120-180 mio. kr. Nedskrivningsniveauet forventes fortsat at være lavt.

Danske Andelkassers Bank blev børsnoteret i 2011 og havde i slutningen af 2019 15 fuldtidsåbne filialer og rådgivningscentre.

Fredag morgen falder aktien med 4,58 pct. til 7,5 kr.

Tabel for Danske Andelskassers Banks årsregnskab for 2019:

Mio. kr. FY 2019 FY 2018
Netto rente- og gebyrindt. 598 576,4
Kursreguleringer 223 -20,8
Nedskrivninger på udlån og tilgod. 24 7,9
Resultat før skat 344 105,7
Nettoresultat 349 121,9
Udbytte i kr. per aktie 0,56 0

Danske Andelskassers Banks forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved FY 2019
Resultat før skat 120-180

/ritzau/FINANS

Nikolaj Schou Kesting

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder