Dantax A/S Delårsrapport for perioden 1/7 2020 - 30/9 2020

Udgivet den 29-10-2020  |  kl. 12:05  |  Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2020 - 30. september 2020

Resume:

Periodens resultat efter skat blev et overskud på 3,2 mio. kr., mod et underskud på 0,2 mio. kr. sidste år. Resultatet af primær drift udgør 44 t.kr. efter skat og resultatet af finansielle poster udgør 3.132 t.kr. efter skat.
 En del af selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. I kvartalet har der i gennemsnit været investeret 55 mio. kr. i aktier. Investeringen har i kvartalet givet et afkast på 4,0 mio.kr. før skat, svarende til et afkast på ca. 7,3 % for perioden.
 Forventningerne til årets resultat fastholdes til et overskud før finansielle poster i niveauet 0 - 1 mio. kr. efter skat.


Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO

Vedhæftet fil

Dantax Q1 2020 21

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk