Daytraderen Kozok kommenterer aktiemarkedet på NetPosten.dk - 5

Udgivet den 19-03-2001  |  kl. 11:43  |  

København--19. marts--NetPosten--Den 22-årige daytrader Flemming Kozok Sørensen kommer her med sin femte kommentar (af seks) på NetPosten.dk til de amerikanske aktiemarkeder. Kozok 129-doblede i år 2000 sin kapital og tjente dermed 4,2 mio. kr. på selv at handle aktier via nettet. Kozok handler intensivt i godt og vel alle former for teknologipapirer på Nasdaq. Det være sig fra alternativ energi til halvledere, B2B e-commerce, bioteknologi og fiberoptik, etc. Ifølge daytraderen er aktiviteterne fortsat på tilfredsstillende vis i år 2001.

NetPosten.dk bragte den 2. februar et interview med Kozok - læs interviewet her: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=917287

NetPosten.dk har de forløbne mandage som følger bragt Kozoks tidligere kommentarer.

Mandag den 19. februar: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=918094
Mandag den 26. februar: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=918604
Mandag den 5. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919019
Mandag den 12. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919462

Mandag den 19. marts 2001

"I wouldn't even wanna ski on that slope".

Ovenstående citat kan vel på meget fin vis karakterisere den downtrend, som Nasdaq-indekset har oplevet i de forløbne uger - og som altså skulle vise sig at holde mere eller mindre intakt med forløbet af den forgangne uge. - Ugen i øvrigt med mandagen, som skulle markere den første dag under indeks 2.000 siden december 1998. Ja, det er efterhånden et stykke tid siden, hvilket i sig selv er med til at illustrere indeksets omfattende nedtur.

Ugen der gik skulle desuden vise interessant opførsel i flere forskellige sammenhænge, herunder markedets ageren i relation til i sidste uges omtalte producenter af semiconductor equipment - som undertegnede er bearish overfor - samt i relation til den "underliggende", mere gængse opfattelse af aktiernes niveauer. Disse, blandt flere, er elementer jeg vil vende tilbage til løbende.

Til at starte med vil jeg, med baggrund i et antal henvendelser derom, indlede denne uges kommentar med et par forhåbentlig afklarende ord til de tre i mine kommentarer benyttede udtryk for tilgangen til handelen med papirerne, nemlig scalp trading, day trading og swing trading.

Jeg plejer typisk overliggende at dele tilgangen til måden at handle på ind i disse tre kategorier. Det skal noteres at dette blot er min egen måde at anskue forholdene på og er altså ikke med garanti den korrekte tilgang til tingene. Men nu alligevel.

Den korte forklaring kunne se ud som følger:

Level II-skalpering/ scalp trading

Den "rene" level II-handler (level I for bud/ udbud, level II for ordredybde) vil analysere et mindre antal papirer udelukkende på dybde og markedspsykologi i relation til indeks-ticks primært i COMPX, sekundært i INDU. Nasdaq-indekset opdateres hvert 15. sekund, mens tallet for Dow Jones-indekset opdateres hvert 5. sekund.

Level II-handleren vil vælge ultralikvide papirer. - Ikke for likvide, som eksempelvis Microsoft (MSFT), Cisco Systems (CSCO), etc. - men papirer med handelsprofiler a la Broadcom (BRCM), Juniper Networks (JNPR), Human Genome Sciences (HGSI), Protein Design Labs (PDLI), Affymetrix (AFFX), Verisign (VRSN), Ciena (CIEN), Check Point Software (CHKP), etc., etc. Det kan noteres at der typisk søges papirer med relativt høje absolutte værdier, idet lave absolutte værdier kræver at der skaffes et større antal papirer for opnåelsen af tilstrækkelig dollar-volumen.

Scalp trading er en disciplin man nemt kan handle sig fattig i og er i øvrigt ganske kedelig i længden. Det skal i øvrigt noteres at level II-analysen naturligvis spiller en meget central rolle også i de to øvrige former for handel.

Day trading

Day trading er det mere vidtfavnende begreb for den aktivt handlende. En person der tager skalpe er jo så sandelig også en day trader, mens en knap så aggressiv day trader vil søge at "swinge" med papirer i løbet af dagen, i kombination med ovennævnte indeks-ticks. Der findes altså flere forskellige niveauer for aggressivitet i handelsstilen, hvoraf alle der blot ligger intra-dag må opfattes som day trading.

Swing trading

Denne "disciplin" kan i princippet omfatte alt fra et halv-dages swing til et månedslangt swing. På denne baggrund kan man ikke blot sige, at det er en person der holder papiret lidt længere tid.

Swing trading er så absolut det potentielt mest givtige. Men som vi altid må huske - der følger i allerhøjeste grad en risk/ reward ratio med i købet. Med andre ord: Man kan så sandelig handle sig fattig i swing trading, præcis på linie med ovennævnte måder at angribe markedet på.

Undertegnedes tilgang til tingene tager udgangspunkt i konstant, med baggrund i let overskuelige grupperede og informationsmæssigt opdaterende inddelinger af en lang række papirer - ca. 400 Nasdaq NM- og 350 OTC BB-papirer - at vælge de papirer som på givne tidspunkter/ i givne situationer måtte synes potentielt interessante at handle.

Denne tilgangsvinkel er i mine øjne i øvrigt også er den mest "personligt udviklende", hvis man kan sige det sådan. Det drejer sig i al sin enkelthed om at "viden er magt", og med den basale tilgang til tingene om at hjernen kan rumme alverden - hvilket den ski'da os' kan - så drejer det sig simpelthen om at søge opnåelsen af et "tilstrækkeligt" billede af så mange selskaber som muligt med målet om at kunne "føle" tingene tættere og på den baggrund øge bevidsthedsgraden i retning af hvad og hvordan der skal handles, dette på det mere overliggende plan såvel som ned i den mere nuancerede og helt konkrete tilgang til tingene.

Herudover vil kendskabet til det store antal papirer, frem for det mere limiterede, forbedre forståelsen for også den makroøkonomiske situation og altså også hvorledes der bør anskues i denne retning, samt give en bedre fornemmelse for "forretningsmiljøet" i de enkelte segmenter, som jeg til tider nævner i mine kommentarer.

Med baggrund i længden af forhåndenværende kommentar skal det kort indledningsvis nævnes, at der først, dag for dag, gennemgås den forgangne uges for markedet relevante hændelser, hvorefter jeg vil se frem på indeværende handelsuge. Undervejs opstilles i grupperet form papirer undertegnede søger fokusering på. Desuden kan det grundet NetPostens automatiserede opdatering af hjemmesiden anbefales læse i en gemt version. Dette gøres ved at vælge "Save As" i Fil-menuen i browser-vinduet. Herved vil man ikke undervejs forstyrres af opdateringen, der betyder automatisk hop til toppen af dokumentet.

Ugen fra mandag den 12.-16. marts 2001 lignede som indledningsvis indikeret den for de forgangne uger. Den grundlæggende baggrund er naturligvis meget simpel og skal naturligvis ses i fortsættelsen af den nedgående trend for indekset.

Der er dog visse elementer der ændrer karakter. Det vil der altid være, jo længere vi falder, og altså jo nærmere vi kommer en mulig bund. Som nævnt i de to forrige kommentarer bør man i høj grad søge efter karakteristika for det tekniske "failure break", som - om vellykket - på stærk vis vil indikere en i al fald foreløbig bund. Et ægte failure break vil som oftest betyde signifikant efterfølgende upside - gennemgå blot Nasdaq-chartet for det seneste års tid. Det viser et relativt klart billede af mulighederne i denne tekniske hændelse.

En dag for et failure break er typisk karakteriseret ved en endelig udvaskning under høj volumen med efterfølgende stigning på høj(-ere) volumen. Sådanne dage skydes ofte i gang med markant faldende priser på Nasdaq 100-futuren pre-market. Det skal noteres at lave åbningspriser dog ikke er nogen forudsætning for et failure break.

Det vi kan observeres over den forløbne uge har netop været bl.a. forsøg på disse failure breaks. Disse skulle observeres onsdag og fredag, med onsdagen som det bedste eksempel. Der er en relativt k

Udgivet af: NPinvestordk