Delårsrapport 1Q 2021

Udgivet den 20-05-2021  |  kl. 07:00  |  

Fondsbørsmeddelelse nr. 172/2021

20. maj 2021

Selskabsmeddelelse - Delårsrapport 1. kvartal 2021

 

 Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2021 af regnskabsåret 2021.

 Hovedpunkter fra 1. kvartal 2021

 

Perioden i overskrifter

Omsætningen andrager 44,7 mio. DKK for 1. kvartal 2021 mod 44,6 mio. DKK for 1. kvartal 2020.Resultat af primær drift udgør 27,8 mio. DKK for 1. kvartal 2021 mod 27,4 mio. DKK for 1. kvartal 2020.Resultat før skat og værdireguleringer udgør 21,2 mio. DKK for 1. kvartal 2021 mod 19,5 mio. DKK for 1. kvartal 2020.Værdien af investeringsejendomme er fastholdt uforandret i forhold til årets udgang.Selskabets likvide midler udgør 100,3 mio. DKK, hvortil skal tillægges bevilgede kredittilsagn.Selskabets soliditet andrager 43,8%. LTV er på 43,3%. Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid.Koncernens egenkapital udgør 1.424 mio. DKK pr. 31.3.2021 mod 1.395,3 mio. DKK pr. 31.12.2020.

 

PRIME OFFICE A/S VINDER UDBUD AF TO BYGGEFELTER PÅ AARHUS Ø MED MULIGHED FOR BOLIGBYGGERI AF 29.000 M2

 

Aarhus Byråd har besluttet at Prime Office A/S vinder udbud af to byggefelter på Aarhus Ø, som Aarhus Kommune har udbudt i efteråret 2020. Samtidigt har Aarhus Byråd godkendt indgåede købsaftaler med Prime Office A/S.

 

Læs selskabets fondsbørsmeddelelse på www.primeoffice.d

 

 Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021

 

      Udvikling i %
      1. kvartal 2020
RESULTATOPGØRELSE 1Q 2021 1Q 2020 1.kvartal 2021
Beløb i 1.000 DKK      
Omsætning 44.763 44.638

0,3%
Driftsomkostninger -13.290 -13.032  
Bruttoresultat 31.473 31.606

-0,4%
Bruttomargin 70,3% 70,8%  
Salgs-og adm.omkostninger -3.619 -4.196  
Resultat af primær drift 27.855 27.411

1,6%
(overskudsgrad primær drift) 62,2% 61,4%  
Finansielle poster netto

-6.578


-7.837
 
Resultat før skat 21.276 19.573 8,7%
       
Andre nøgletal      
Aktiver i alt 3.247.908 3.029.282  
Egenkapital 1.424.194 1.193.288  
Soliditet 43,85% 39,4%  
LTV (realkredit- likvider/vurdering) 43,3% 47,4%  

 

 Forventninger til 2021

Selskabets forventninger til 2021 er fortsat en omsætning på 172-181 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 106-119 mio. DKK og et overskud før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på 82-95 mio. DKK.

Yderligere opblussen af COVID-19 og værdireguleringer af investeringsejendomme kan påvirke tallene.

 

 For yderlige oplysninger kontakt venligst

 

Mogens Vinther Møller

 

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

 

 

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

 

Vedhæftet fil

Prime Office 1Q 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk