EgnsINVEST Ejendomme Tyskland - EBVAT 5,9 mio. kr. i første kvartal 2020

Udgivet den 26-05-2020  |  kl. 12:19  |  

Den 26. maj 2020

Udarbejdet på baggrund af ledelsesberetningen

Resultat før skat 3,7 mio. kr.Indre værdi på 256,07

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 1. kvartal 2020 realiseret et resultat før skat på i alt 3,7 mio. kr. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,9 mio. kr. heraf. Der er i perioden foretaget en negativ værdiregulering af selskabets ejendomme på DKK 2,2 mio. for perioden 1. januar - 31. marts 2020.

Den negative justering i værdireguleringen skyldes udgiftsførsel af renoveringsomkostninger på nogle af selskabets ejendomme, som ikke kan væltes over på lejen. Den nye lov om lejeloftet er indarbejdet i værdifastsættelsen af selskabets ejendomme, og ejendomsværdierne er understøttet af eksterne vurderinger, hvoraf de seneste er fra november 2019.

Selskabets indre værdi er i perioden steget med 0,48% til 256,07. Børskursen er faldet fra 234 til 218, hvilket er et fald på 6,84%.

Selskabets tomgang er 1,96% for boliger og 1,14% for erhverv pr. 31. marts 2020, i alt 1,87% (15 lejemål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 0,6% for perioden og soliditeten 42,4.

De likvide beholdninger udgør 11,3 mio. kr. Tillige er der ubenyttede kreditter i selskabet på 54,9 mio. kr., som kan anvendes til udvikling af porteføljen.

Ledelsens forventninger
"Med en EBVAT på 5,9 mio. kr. følger resultatet budgettet her i første kvartal af 2020. Resten af 2020 vil naturligvis være præget af COVID-19, og det er fortsat ikke muligt at vurdere, om konsekvenserne af nedlukningen for at begrænse smitte vil få tomgangen til at stige og dermed påvirke EBVAT. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S fastholder derfor forventningerne om, at EBVAT for regnskabsåret 2020 vil ligge i intervallet 22,5-24,0 mio. kr. Værdireguleringer af ejendommene vil tillige indgå i selskabets samlede resultat", fortæller administrerende direktør Thorkild Steen Sørensen.


Nedlukningen med henblik på at begrænse smitten af COVID-19 har i Tyskland og herunder Berlin affødt flere støttepakker på både føderalt- og lande-niveau, som skal hjælpe erhvervslivet igennem krisen. For eksempel kan virksomheder i Berlin med maksimum fem ansatte søge op mod 14.000 euro i direkte støtte over tre måneder til dækning af faste driftsomkostninger herunder husleje. Selskabet har været i dialog med lejerne om støttemulighederne og stillet krav om, at disse bliver udnyttet. Grundet det massive ansøgningspres tager det dog tid, at få støttemidlerne udbetalt, og det betyder, at enkelte erhvervslejere ikke har haft likviditet til at betale deres leje. Selskabet er i løbende kontakt med lejerne og forventer, at den resterende leje også bliver betalt.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33

Vedhæftet fil

20200526_Periodemeddelelse_1Q

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder