EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - generalforsamlingens forløb

Udgivet den 26-05-2020  |  kl. 10:32  |  

Den 26. maj 2020

Den 26. maj 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51.

Samtlige punkter på dagsordenen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning, og årsrapporten for 2019 blev godkendt, herunder udlodning af udbytte på DKK 1,00 pr. aktie á DKK 100 svarende til 1,00% af aktiekapitalen på DKK 234.807.000.

Til bestyrelsen i selskabet blev Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thorkild Steen Sørensen genvalgt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Knud Lomborg genvalgt til formand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling.

Samtlige bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i selskabet blev vedtaget.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller 

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk