Fast Ejendom 9M: Opsigelser førte som ventet til lavere lejeindtægter

Udgivet den 29-10-2020  |  kl. 14:23  |  
Arkiv: Foto

En række allerede kendte opsigelser og planen om at lave en erhvervsejendom om til boliger har tynget lejeindtægterne hos ejendomsselskabet Fast Ejendom i årets første ni måneder.

De samlede lejeindtægter faldt i perioden til 47,4 mio. kr. fra 57,1 mio. kr. i samme periode sidste år, fremgår det af regnskabet for årets tredje kvartal torsdag eftermiddag.

- Vores resultat efter de første ni måneder er på niveau med vores forventninger og afspejler de økonomiske konsekvenser af en række opsigelser, som var kendt ultimo 2019, kombineret med beslutningen om nærmere at undersøge og dyrke muligheden for at konvertere en erhvervsejendom til boliger, siger Torben Schultz, der er administrerende direktør hos Fast Ejendom, i regnskabet.

Selv om omkostningerne til ejendommene faldt til 20,9 mio. kr. fra 22,5 mio. kr., er det altså ikke nok til at opveje de faldende lejeindtægter.

Dermed endte Fast Ejendom perioden med at resultat af primær drift (EBIT) før værdireguleringer på 18,8 mio. kr., og det er 28 pct. under niveauet i de første ni måneder af 2019.

Til gengæld glæder selskabet sig over, at udlejningsgraden er vokset siden udgangen af andet kvartal.

- Vi glæder os over en fortsat positiv udvikling i vores udlejningsbestræbelser, hvilket afspejles i udlejningsgraden per 30. september 2020. Den realiserede udlejningsgrad, eksklusive udviklingstunge ejendomme, på 70,8 pct. mod 70,2 pct. per 30. juni 2020 er primært drevet af udlejningsaktiviteter på ejendommen "Hjørnekontoret" på Ringager i Brøndby, hvor der i juli er indflyttet fem nye lejere.

- Den øvrige portefølje er, trods en række realiserede nyudlejninger, påvirket af den sidste af de primo året udmeldte fraflytninger, siger direktøren i regnskabet.

For hele året venter Fast Ejendom en udlejningsgrad på omkring 76 pct., når udviklingsejendommen på Baltorpvej 154-158 i Ballerup fraregnes. Ved udgangen af 2019 lå udlejningsgraden dog et stykke højere i 78,5 pct.

Fast Ejendom fastholder forventningerne til 2020 om et resultat af primær drift før værdiregulering i niveauet 23 mio. kr.

Prognosen for pengestrømmene fra driftsaktiviteten opjusteres til omkring 15 mio. kr. fra tidligere 13 mio. kr.

- Forbedringen i pengestrømmen, der er af midlertidig karakter, kan primært henføres til covid-19-hjælpepakkernes udskudte betalingsfrister på eksempelvis A-skat og ejendomsskatter, fremgår det af selskabets regnskab for tredje kvartal af 2020.

Tabel over Fast Ejendoms regnskab for tredje kvartal af 2020:

Mio. kr. 9M 2020 9M 2019 FY 2019
Lejeindtægter 47,3 57,1 76,0
Ejendommenes drift 26,4 34,6 46,0
EBIT før værdireguleringer 18,8 26,1 34,0
Resultat før skat 13,9 20,9 57,7
Periodens resultat 10,9 16,3 45,5

Fast Ejendoms forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved 9M 2020 Før 9M 2020
Resultat af primær drift før værdiregulering 23 23
Pengestrømme fra driftsaktiviteten 15 13

/ritzau/FINANS

Cecilie Veile

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder