FirstFarms A/S belønner stor indsats og sikrer fremtidigt engagement

Udgivet den 02-10-2020  |  kl. 08:19  |  

Den samlede ledelse i Danmark og udlandet bliver tilbudt warrants og får således ret til på et tidspunkt at tegne aktier til en på forhånd aftalt kurs.

FirstFarms' bestyrelse ønsker med tilbuddet om warrants at belønne en ekstraordinær indsats samt at sikre de pågældende ledere og nøglemedarbejderes loyalitet og store engagement fremadrettet. Vi ønsker således at sikre det lokale engagement og medejerskab i virksomheden hos vores lokalt bosatte ledelse.

"Vi har en dygtig ledelse, der har evnet at sætte et godt hold på alle niveauer og på alle lokaliteter i organisationen. Vi har evnet at øge indtjeningen og vi vækster. Det skal vi fortsætte med.
Målet er at blive et af Europas mest veldrevne og attraktive landbrug. Skal vi nå vores mål, så skal vi fastholde, motivere og yderligere engagere vores dygtige ledere og nøglemedarbejdere. Det gør vi blandt andet ved, at vi nu tilbyder warrants," siger bestyrelsesformand Henrik Hougaard.

FirstFarms kunne fornyelig præsentere et fornuftigt halvårsregnskab, der gav anledning til at fastholde forventningerne til 2020;

Et EBITDA-resultat i intervallet 110-135 mio. kr.Et EBIT-resultat på 60-85 mio. kr.

             
Der blev i 2019 realiseret et EBITDA på 96 mio. kr. og EBIT på 48 mio. kr.

"Vi skal fortsætte virksomhedens gode og sunde udvikling, hvor vi med afsæt i dansk landbrugsledelse og lokal forankring opkøber, udvikler og driver jord og landbrug med fokus på risikospredning, således at vi sikrer vores investorer attraktive afkast både på kort og lang sigt," siger Henrik Hougaard.

FirstFarms følger nøje situationen på det nervøse svinemarked efter at der er konstateret svinepest hos vildsvin i Tyskland. Priserne på både smågrise og slagtesvin er faldet væsentligt i Europa efter dette, men FirstFarms forventer, at markedspriserne vil stabilisere sig igen på et højere niveau indenfor 2-3 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at udnytte sin bemyndigelse i selskabets vedtægter § 5.2.C til at udstede 62.000 stk. warrants, der hver giver ret til at tegne en aktie á 10 kr. i selskabet. De udstedte warrants giver således ret til samlet at tegne indtil nominelt 620.000 kr. aktier i selskabet. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Udnyttelseskursen for de tildelte warrants er 51,85 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr. med tillæg af 2 pct. p.a. frem til udnyttelsen. De udstedte warrants er tildelt vederlagsfrit med 10.000 stk. til selskabets direktør og 52.000 stk. til andre ledere og nøglemedarbejdere. Kursen er fastlagt ud fra en vurdering af den samlede lønpakke for medarbejderne.

De tildelte warrants kan udnyttes i en periode på 4 uger regnet fra selskabets offentliggørelse af delårsrapporten for 1. januar 2024 til 31. marts 2024.

Såfremt en medarbejder fratræder som bad leaver, bortfalder uudnyttede warrants uden videre, uden at medarbejderen har krav på vederlag og/eller kompensation. Såfremt en medarbejder fratræder som good leaver, bevarer medarbejderne retten til de tildelte warrants.

De udstedte warrants anslås at have en samlet markedsværdi på 854.820 kr., svarende til ca. 233.000 kr. pr. år. i perioden frem til evt. udnyttelse. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med en volatilitet på 20 %, en risikofri rente på 0,0 % p.a. og en aktiekurs på 64,00 kr.

Bestyrelsens beslutning er optaget i pkt. 5.2.C (a) i selskabets vedtægter med bilag 5.2.C (a), der indeholder vilkårene for de tildelte warrants.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt bestyrelsesformand Henrik Hougaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.

Vedhæftet fil

(26) FF belønner stor indsats

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen