FirstFarms A/S indfrier forventningerne til årets resultat

Udgivet den 17-03-2021  |  kl. 10:03  |  

Succes med køb og salg af jord

Når FirstFarms den 25. marts 2021 kan præsentere sit 2020-regnskab med tilføjelsen; 'det bedste resultat nogensinde', skyldes det i høj grad selskabets evne til løbende at udvikle, købe og sælge jord i Centraleuropa med solidt afkast. 

I 2020 indgik FirstFarms aftaler om salg af 1.675 hektar jord, køb af 2.430 hektar og leje af 1.400 hektar. Porteføljen af landbrugsjord udgør nu 21.900 hektar. Salgsprisen på solgt jord er på 51.000 kr. pr. hektar, svarende til en fortjeneste på 25.000 kr. pr. hektar eller isoleret et afkast på 8% årligt af den investerede kapital.

FirstFarms har siden stiftelsen i 2006 skabt værdi ved at opkøbe mindre jordparceller til lave priser, som efterfølgende systematisk er blevet udviklet til større veldrevne arealer. Værdiskabelsen kommer for alvor til udtryk, når jorden sælges, idet FirstFarms ikke indregner jordværdierne til dagsværdi. Alt ejet jord, hvoraf det meste har været i ejerskab i en længere årrække, er bogført til anskaffelsespriser og ikke dagspriser.

"Afhænder vi al vores jord, kan vi, ud fra en ekstern vurdering, opnå en merpris på 200 mDKK efter skat i forhold til bogført værdi. Det har vi dog ingen planer om. Tværtimod udvidede vi i 2020 med 2.430 hektar ejet jord samt 1.400 hektar lejet jord. Derfor har vi trods et frasalg udvidet vores jordportefølje," siger adm. direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard.

FirstFarms råder samlet set over en jordportefølje på 21.900 hektar heraf 11.100 hektar ejet landbrugsjord samt 10.800 hektar lejekontrakter. 

"Køb og salg af jord er et vigtigt element i vores risikospredning og en af årsagerne til at FirstFarms har et solidt og sundt fundament, vækster og er i positiv udvikling, som man vil kunne se i årsregnskabet for 2020. Jord har altid været en god investering og vil også være det fremover."

FirstFarms indfrier forventningerne

FirstFarms' EBITDA for 2020 udgør 100 mDKK og EBIT 54 mDKK sat op mod forventningerne til et EBITDA på 85 - 115 mDKK og EBIT på 35 - 65 mDKK.

På baggrund af resultatet for 2020 indstiller bestyrelsen, at udbyttebetaling genoptages.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftet fil

(2) FF indfrier forventningerne

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk