Flyt pensionen til Luxembourg for et bedre afkast - 7

Udgivet den 28-01-2015  |  kl. 11:41  |  

Flytning til udlandet

Hvis du skal flytte til udlandet, skal du – før afrejsen - anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt. Enhver der flytter til udlandet skal registreres som udrejst i CPR.

Ophold på mindre end seks måneder

Hvis du ikke opholder dig mere end seks måneder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog normalt, at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke, hvis boligen fx er fremlejet, lånt eller lejet ud. Hvis du ikke har fuld rådighed over boligen, kan kommunen dog lave en konkret vurdering af, om du kan blive boende, og altså stadig være registreret med bopæl i Danmark.

Hjemme i weekender og ferier

Hvis du på grund af arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, har du også ret til at forblive registreret her i landet.

Samme regel gælder for din ægtefælle/ samlever og børn, hvis de er fulgt med til udlandet.

Det er alene kommunens afgørelse ud fra et samlet skøn, om man kan forblive registreret i Danmark ved ophold i udlandet på mere end 6 mdr. Som hovedregel er det primært faggrupper (fx lastbilchauffører) der oftest er hjemme i weekends, der opfylder kriterierne, når kommunen skønner i konkrete sager. Det er en god idé at lade sig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

Flytning i udlandet

Hvis du skifter adresse i udlandet har du ret, men ikke pligt, til at få den nye udlandsadresse registreret i det danske folkeregister.

Du skal give besked om adresseændringen til folkeregisteret i din oprindelige fraflytningskommune i Danmark, f.eks. pr. mail, brev eller telefax.

Adresseændringen skal indeholde følgende:

  • dit fulde navn
  • dit personnummer
  • din gamle adresse i udlandet
  • din nye adresse i udlandet
  • dato for flytning.

Når Folkeregisteret har modtaget ovenstående oplysninger, har de mulighed for at registrere din nye adresse.

Mere information

Vi samarbejder med Draupnir Investment Advisors vedr rådgivning af Luxembourg interesserede. Udfyld dine kontaktdetaljer og vi vil sende et samlet mini kompendium med informationer til dig med punkter fra den kommende artikelserien.

Udfyld formular her

 

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯ 

Relaterede nyheder