FORLØB AF KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2020

Udgivet den 02-04-2020  |  kl. 14:17  |  

Selskabsmeddelelse 

København, den 2. april 2020                                         

Torsdag den 2. april 2020 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseBeslutning om decharge for bestyrelsen og direktionenBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportValg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformændBestyrelsens forslag om at godkende selskabets vederlagspolitikGodkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende årValg af revisorForslag fra aktionærerneBemyndigelse til generalforsamlingens dirigentEventuelt

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde yderligere udbytte for 2019, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

Ad punkt 5

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Ulrik Dan Weuder.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og Charles Thomazi.

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Martin Præstegaard.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte selskabets nye vederlagspolitik.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 9

De fremsatte aktionærforslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 10

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt:
Thomas Woldbye
CEO

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04


Vedhæftet fil

AGM 2020 - CPH Selskabsmeddelelse - Forløb af OGF

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk