Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 17-03-2021  |  kl. 10:00  |  

Investeringsforeningen Falcon Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2020 for foreningen, forslag til anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar blev forelagt og godkendt.

Formand Jes Damsted, næstformand Steen Jørgensen og bestyrelsesmedlem Kirsten Hede, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til direktør Niels Erik Eberhard på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Falcon Invest


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk